Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАПІТУЛЯРІЇ
   

КАПІТУЛЯРІЇ

(пізньолат. capitularia, від лат. capitulum — глава, розділ) — постанови і розпорядження франкських королів з династії Каролінгів. Складалися з невеликих розділів. Видавалися лат. мовою з 744 до кін. 9 ст. К. зачитував король на зібранні вищих посад, осіб, які, в свою чергу, оголошували їх приписи на зібраннях місц. знаті. Оригінали К. не дійшли до наших часів, збереглися лише збірки копій, найдавніша з яких складена 827 абатом Ансегізом. К. регулювали різноманітні питання держ. управління: узаконення залежності селян, військ, повинність, підтримання миру в країні, управління завойованими землями, справляння мита, монетну справу тощо. Характерною пам'яткою права тих часів є «Капітулярій про маєток» — інструкція Карла Великого (768—814) про госп. організацію вотчин, які були у безпосеред. володінні королів, двору. К. є свідченням процесу феодалізації франк, сусп-ва і цінним правовим джерелом для розуміння еволюції феод, відносин західноєвроп. середньовіч. сусп-ва.

Літ.: Корецкий В. М. Лекции по истории гос-ва и права. Военный строй франкского гос-ва. X., 1947; Данилов А. И. Капитулярий о поместьях и его интерпретация в истор. л-ре. «Труды Томского гос. ун-та», 1953, т. 121, в. 2; Люблинская А. Д. Источниковедение истории сред, веков. Ленинград, 1955; Грацианский Н. П. Из социально-экон. истории западноевроп. средневековья. М., 1960; Хрестоматия памятников феод, гос-ва и права стран Европы. М., 1961.

В. П. Горбатенко.