Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нел-нер arrow НЕОБХІДНІСТЬ І ВИПАДКОВІСТЬ
   

НЕОБХІДНІСТЬ І ВИПАДКОВІСТЬ

— філософські категорії для позначення двох протилежних форм всезагального зв'язку між явищами дійсності. Необхідність відображає внутр. закономірність у зв'язках між явищами, яка зумовлює їхнє існування, виникнення і зникнення. Необхідністю є те, що неодмінно має статися в даних умовах. Кожний об'єктивний закон розвитку природи або суспільства відбиває необхідний зв'язок між предметами і явищами об'єктивної дійсності. В и -падковість виражає зовн. зумовленість явищ, те, що може статися або не статися, відбутися так чи по-іншому. Невизнання об'єктивного характеру випадковості представниками домарксистського детермінізму призводило в кінцевому підсумку до фаталізму, а заперечення необхідності суб'єктивно-ідеалістичними теоріями (скептицизм, прагматизм тощо) зводить пояснення всіх явищ до випадковості. Діалектико-матері-аліст. розуміння Н. і в. дала лише марксистсько-ленінська філософія. Розкривши об'єктивну основу Н. і в., вона показала діалектичний характер їх взаємовідношення як взаємопов'язаних категорій, що в процесі розвитку переходять одна в одну. Будь-яка випадковість містить у собі момент необхідності, так само як необхідність проявляється через випадковість. Одне й те саме явище, випадкове в одному відношенні, виступає як необхідне в іншому. Категорії Н. і в. нерозривно пов'язані з причинністю, закономірністю, можливістю і дійсністю, свободою (див. Свобода і необхідність) та ін. категоріями діалектики. Як і всі закони і категорії матеріалістич. діалектики, Н. і в. є вузловими пунктами пізнання об'єктивної дійсності і знаряддям її перетворення.

В. Г. Яценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази