Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
   

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

соціалістичних країн — один з напрямів міжнародного соціалістичного поділу праці, кінцевою метою якого є найраціональніше використання потенціалу науково-технічного соціалістичних країн в інтересах як усієї соціалістичної співдружності, так і кожної країни зокрема.

Грунтується на принципах соціалістичного інтернаціоналізму, поважання суверенітету, повної рівноправності і взаємної вигоди. Осн. формами Н.-т. с. соціалістичних країн є обмін між ними наук.-тех. документацією та передовим виробничим досвідом, поділ праці, кооперація та спільне проведення н.-д. та проектно-конструкторських робіт, підготовка наук. кадрів, співробітництво в галузі наук.-тех. інформації. Н.-т. с. почало складатися з появою світової системи соціалізму і пройшло у своєму розвитку кілька етапів. Спочатку Н.-т. с. характеризувалося безплатним обміном комплектами наук.-тех. документації на двосторонній (після підписання угод про наук.-тех. співробітництво 1947), а згодом і на багатосторонній (з організацією Ради Економічної Взаємодопомоги 1949) основі. Поряд з цим збільшувався обмін фахівцями з метою передачі та запозичення передового наук.-виробничого досвіду, поширювалося співробітництво у сфері підготовки кваліфікованих кадрів. З серед. 50-х рр. дедалі більше поширюються багатосторонні наук.-тех. зв'язки. Створюються між-нар. н.-д. центри (1956 —Об'єднаний ін-т ядерних досліджень у м. Дубна). Внаслідок підвищення наук.-тех. потенціалу соціалістичних країн на цей час важливою проблемою стає кооперація та міжнар. поділ праці в наук. дослідженнях. У 60-х рр. поширюється координація планів наук. досліджень на дво- та багатосторонній основі. Створюються об'єднані н.-д. центри, бюро, розвивається співробітництво безпосередньо між н.-д. ін-тами, відомствами та м-вами. Поряд з безплатним обміном наук.-тех. документацією впроваджується продаж ліцензій та патентів. Сучас. етап Н.-т. с. характеризується науково-тех. інтеграцією, яка є важливою складовою частиною соціалістичної економічної інтеграції. На базі Комплексної програми дальшого поглиблення і вдосконалення співробітництва і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ, взаємних консультацій на дво- та багатосторонній основі з гол. питань наук.-тех. політики, прогнозів, координації планів н.-д. робіт складається система планування наук.-тех. розробок. Організовуються об'єднані міжнар. госпрозрахункові наук.-виробничі об'єднання. Дальше широке розгортання Н.-т. с. передбачене довгостроковими цільовими програмами співробітництва.

Я. О. Канишенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази