Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВОДИ ЗАКОНІВ КИТАЙСЬКИХ ДИНАСТІЙ ВЕЙ, ЦЗІНЬ, СУЙ, ТАН, МІН, ЦІН
   

ЗВОДИ ЗАКОНІВ КИТАЙСЬКИХ ДИНАСТІЙ ВЕЙ, ЦЗІНЬ, СУЙ, ТАН, МІН, ЦІН

- головні джерела права феод. Китаю. Майже кожна кит. династія, вступаючи на престол, вважала своїм першочерговим завданням упорядкування та оновлення чинних зводів законів. Такі правові збірники були великими за обсягом, налічуючи десятки книг і томів.

За правління імператора Мінді (227—239) було складено Звід нових законів і уложень династії Вей. Воцаріння династії Цзінь позначилося появою у 268 нового Зводу законів (60 глав, 2926 статей). Значну роботу щодо систематизації правового матеріалу провела династія Суй (589—617). Як свідчать імперат. хроніки, «закони були чіткими й зрозумілими». Суйське уложення стало основою наст, кодифікацій. У 653 видається Звід законів династії Тан (Тан люй шу-і). В ньому містилися пояснення до кожної статті. Наприкінці 14 ст. з'явився Звід законів династії Мін (Да Мін люй) з певною класифікацією законів: усі вони були розбиті на шість розділів відповідно до числа відомств центр, управління. Цей звід законів ліг в основу роботи комісії, яка підготувала в 1646 Уложення династії Цін (Да Цін люй лі). Згодом до нього вносилися необхідні зміни. Однак скасований або змінений розділ зберігався, як і раніше, в Уложенні, а поряд з ним уміщувався новий закон.

Для всіх династ. зводів законів феод. Китаю характерна спадкоємність осн. юрид. норм. Спрямованість цього зак-ва визначалася політ.-естет. принципами конфуціанства, панівною була ідея суворої регламентації життя і становища людини у сусп-ві.

Літ.: Поршняков С. Карат, система кит. уложения хана Юн-Джен. СПб., 1909; Хохлов А. И. Несколько замечаний о переводах кодекса династии Цин — «Да Цин люй ли». В кн.: Доклады, представленные на XX Междунар. синологический конгресс в Праге. М., 1968; Свистуно-ва Н. П. Мат-лы из «Свода законов династии Мин» о соляной монополии в Китае XIV—XVII вв. «Народы Азии и Африки», 1971, № 4.

М. М. Страхов.

 

Схожі за змістом слова та фрази