Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПИТНА ВОДА
   

ПИТНА ВОДА

— вода, яка за органолептичними властивостями, хім. і мікробіол. складом та радіол, показниками відповідає держ. стандартам і сан. зак-ву. Правові, екон. та орг. засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення доброякісною та безпечною для здоров'я людини П. в., встановлені Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» (2002). Відповідні відносини регулюються також ВК України, КпН України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991, зі змінами і доп. 1993, 1996), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), ін. нормат.-прав. актами. Госп. діяльність у сфері пит. водопостачання включає: централіз. питне водопостачання міст, ін. нас. пунктів; питне водопостачання за допомогою пунктів розливу П. в. (в т. ч. пересувних); в-во фасованої П. в.; питне водопостачання за допомогою індивід, та колект. установок (пристроїв) підготовки П. в. Послуги з пит. водопостачання надаються споживачам підприємством пит. водопостачання на підставі договору з: підприємствами, установами або організаціями, що безпосередньо користуються централіз. пит. водопостачанням; підприємствами, установами або організаціями, у повному госп. віданні або операт. управлінні яких перебуває житл. фонд і до обов'язків яких належить надання споживачам послуг з пит. водопостачання та водовідведення; об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ЖК (ЖБК) та ін. об'єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартир. будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання і водовідведення на підставі укладених ними договорів; власниками будинків, що перебувають у приват, власності. Договір про надання послуг з пит. водопостачання укладається безпосередньо між підприємством пит. водопостачання або уповноваженою ним юрид. чи фіз. особою і споживачем. Перелік органолептичних, хім., мікробіол. і радіол, показників якості П. в., що підлягають обов'язковому контролю, їх гранично допустимі величини, додержання яких є безпечним для життя і здоров'я людини, встановлено у держ. стандартах на П. в., які затверджуються центр, органом викон. влади у сфері стандартизації. Нормування показників якості П. в. здійснює також центр, орган викон. влади з питань охорони здоров'я шляхом встановлення гранично допустимих рівнів вмісту в ній забруднюючих речовин. Методики вимірювання вмісту (рівнів) речовин підлягають атестації у порядку, встановленому центр, органом викон. влади у сфері стандартизації, і погоджуються з Гол. держ. сан. лікарем України. У сфері П. в. та пит. водопостачання встановлюються такі нормативи: нормативи пит. водопостачання; екологічні нормативи якості води джерел пит. водопостачання; технол. нормативи використання П. в.; тех. умови у сфері П. в. та пит. водопостачання. Порядок розробки та затвердження нормативів пит. водопостачання встановлюється КМ України. Для оцінки екол. стану джерел пит. водопостачання, визначення водоохор. заходів цих об'єктів встановлюється екол. норматив якості води джерел пит. водопостачання, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води. Закон «Про питну воду та питне водопостачання» визначає також заходи держ. підтримки галузі, зокрема для фінансування буд-ва і реконструкції систем пит. водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що мають загальнодерж. або міжрегіональне значення, а також для проведення н.-д. робіт з удосконалення пит. водопостачання та ресурсозбереження. Д-ва гарантує захист прав споживачів у сфері П. в. та пит. водопостачання, у т. ч. шляхом: забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди, заподіяної споживачам П. в. підприємствами пит. водопостачання внаслідок порушення зак-ва у сфері П. в. та пит. водопостачання; тимчас. припинення чи заборони в установленому порядку функціонування систем пит. водопостачання, які не забезпечують нормат. якості П. в., а також діяльності, що негативно впливає на якість П. в., порушує режим функціонування систем водопостачання та водовідведення.

КК України передбачає крим. відповідальність за порушення правил охорони джерел

П. В. (СТ. 242).

Н. Р. Малышева.

 

Схожі за змістом слова та фрази