Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow крик-кроп arrow КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
   

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

—галузь права, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і яке покарання за тих або ін. умов треба застосовувати до осіб, винних у вчиненні їх. Рад. К. п. спрямоване на охорону від злочинних посягань рад. суспільного й держ. ладу, соціалістичної системи господарства, соціалістичної власності, особи та прав громадян і всього соціалістич. правопорядку. Воно побудоване на началах соціалістичного гуманізму, рад. демократизму, пролет. інтернаціоналізму і соціалістичної законності. Гуманізм рад. К. п. виявляється передусім у тому, що воно захищає інтереси всіх рад. людей, усього рад. суспільства. Передбачаючи, що до осіб, винних у вчиненні злочину, застосовується покарання, рад. К. п. розглядає його не як помсту, а як засіб виправлення і перевиховання Норми К. п., зокрема, передбачають можливість умовного засудження, умовно-дострокового звільнення засуджених від покарання, а також звільнення осіб, що вперше вчинили злочин, який не становить великої суспільної небезпеки, від відповідальності кримінальної з застосуванням до них заходів адм. або громад. впливу. Норми рад. К. н. передбачають активну участь рад. людей у боротьбі зі злочинністю, рівність усіх громадян перед законом та судом тощо, й це характеризує його демократизм. Інтернац. характер рад. К. п. проявляється в тому, що його норми відповідають інтересам не лише Рад держави, а й ін. країн соціалістичної співдружності, міжнар. угодам щодо покарання за пропаганду війни, за угон повітряного судна тощо. Принцип соціалістичної законності при застосуванні норм К. п. визначено конституційним положенням, що ніхто не може бути визнаний винним (див. Вина) у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду й відповідно до закону. Найважливішими актами загальносоюзного законодавства, що містять норми К. п., є Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік. Закон про кримінальну відповідальність за держ. злочини і Закон про кримінальну відповідальність за військ. злочини. В республіканському законодавстві норми К. п. зосереджено в кримінальних кодексах союзних республік (в УРСР — у Кримінальному кодексі УРСР), у яких кодифіковано всі акти загальносоюзного законодавства, а також вміщено всі норми К. п., що їх у межах своєї компетенції встановлюють союзні республіки. Рад. К. п. як система юрид. норм поділяється на загальну і особливу частини. В заг. частині К. п. формулюються осн. принципи і заг. положення кримінальної відповідальності, встановлено межі дії кримінального закону (див. Чинність закону), визначається поняття злочину, розкривається зміст умислу й необережності як форм вини, визначаються стадії вчинення злочину (напр., готування та замах), співучасть у ньому, а також підстави, що виключають сусп. небезпеку діяння (див. Необхідна оборона, Крайня необхідність). У заг. частині викладаються також принципи, порядок застосування і види покарань, обставини, що пом'якшують, обтяжують або виключають кримінальну відповідальність тощо. Особлива частина К. п. охоплює норми, що передбачають конкретні суспільно небезпечні діяння і встановлюють міри покарання за вчинення їх. Зокрема встановлюється відповідальність за державні злочини, за злочини проти соціалістичної власності та ін.

На аналогічних засадах і принципах будується К. п. ін. д-в соціалістич. співдружності. В бурж д-вах К. п. завжди було і залишається знаряддям збереження і зміцнення капіталістичних суспільних відносин, спрямованим проти трудящих Його норми в багатьох країнах передбачають відповідальність за участь у революц. і нац.-визвольному русі, за належність до комуністичних партій, до демократичних організацій.

Ф. Г. Бурчак.

 

Схожі за змістом слова та фрази