Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОЛІГАРХІЯ
   

ОЛІГАРХІЯ

(грец. букв. — влада небагатьох, від— нечисленний і -влада) — недем. форма правління, що забезпечує панування вузького кола найбагатших осіб (олігархів); владна еліта, яка очолює і репрезентує олігарх, правління. Визначальною характеристикою О. є підпорядкування влади невеликій групі осіб для задоволення власних інтересів, насамперед тих, що стосуються нагромадження багатств і одержання привілеїв. Як цілісне явище О. зародилася у старод. сусп-ві. Чітко виражені її ознаки мала також влада в середньовіч. містах. З часом, трансформуючись, набула різноманітних ознак і виявів, властивих, зокрема тоталітар. та авто-ритар. політ, режимам 20 ст. Термін почали широко вживати як синонім певної правлячої еліти, яка застосовує у своїй практиці олігарх, форми і методи.

О. вперше описали Платон і Арістотель. За Арістотелем, О. є результатом спотворення такої форми правління, як аристократія. На поч. 20 ст. явище О. у контексті розвитку і панування політ, партій знайшло відображення у теор. підходах М. Я. Острогорського, а також нім. мислителя Р. Міхельса (1876—1936), який розглядав О. як невід'ємну форму управління соціальними організмами і вивів т. з. залізний закон олігархії — закономір. і стійкої тенденції переходу від демократичного до ієрарх, устрою, виділення особливого професійного прошарку, що концентрує у своїх руках владу та управління. Сучасні автори розрізняють політичну, військову, банківську, фінансову, промислову, монополістичну та ін. різновиди О. В характеристиках політ, режимів виділяють традиц. і сучасні олігарх, ре жими. Традиц. режимам властива концентрація влади в руках декількох могут, сімейств. Влада традиц. О. часто спирається на військових (Гватемала, Нікарагуа до 1979). Сучасні олігарх, режими характеризуються гегемонією компрадор, буржуазії (Камерун, Туніс). Олігарх, тенденції спостерігаються і в постсоц. країнах. їх виникнення спричинили різкий перехід від планового до ринкового г-ва і складні процеси трансформації політ, і правових систем — від авторитаризму до демократії. Наявність О. у тій чи ін. д-ві вказує на корпорат. характер даного сусп-ва.

Літ.: Миллс Р. Властвующая элита. ?., 1958; Михельс P. Социология полит, партии в условиях демократии. «Диалог», 1990, № 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18; Медушевский А. Н. Демократия и тирания в новое и новейшее время. «Вопросы философии», 1993, № 10; Острогорский М. Я. Демократия и полит, партии. М., 1997.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази