Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КНЯЖІ З'ЇЗДИ (СНЕМИ)
   

КНЯЖІ З'ЇЗДИ (СНЕМИ)

- колег, органи влади в Ки ївській Русі, що закріплювали зверхність Києва і скликалися без визначеної періодичності. К. з. (с.) відбивали поступову втрату влади Великим київ, князем і посилення впливу на держ. управління місц. феодалів. Гол. дійовими особами на К. з. (с.) були удільні князі, яких супроводжували «брати» (найближчі однодумці), «сини» (васали), «думці» (члени бояр, ради), церк. служителі. Скликалися К. з. (с.) Великим київ, князем досить рідко, виразних орг.-правових форм не мали, їхній владний вплив був номінальний. Деякі з К. з. (с.) увійшли до історії вітчизн. право- і державотворення як своєрідний рух за відповідність нових законів звичаєвому праву («правді батьків»), сприяли розвитку правничої думки і держ. буд-ва. У цих аспектах особливе значення мали такі К. з. (а): Вишгородський (1072), на якому Ізяслав І, Святослав II та Всеволод І Ярославичі значно доповнили «Правду Ярослава» (ст. 1—18) «Правдою Ярославичів» (ст. 19—41); Любецький (1097), який за ініціативою Володимира II Мономаха ліквідував принцип сеньйорату і затвердив право всіх князів на землю спільного батька. За доби перебування на київ, престолі Володимира II Мономаха на К. з. (с.) у 1115 відбулася дискусія щодо форм держ. правління між прихильниками централізації і прибічниками поліцентралізації рус. земель. Внаслідок перемоги останніх Київ, д-ва вступила у період феод, роздробленості та дедалі більшої втрати влади Великим київ, князем. Після смерті Ізя-слава II Мстиславича в 1154 до монг. навали в 1240 у Києві змінилося 47 князів, 35 з яких перебували при владі менше року. На К. з. (с.) 1167 князі обговорювали засоби охорони торг, шляхів та купец, караванів, 1223 — надання допомоги половцям у їх боротьбі з кочовиками. Важливою функцією К. з. (с), крім воєнно-стратег. питань, зак-ва, відносин з ін. д-вами, держ. устрою та сусп. організації, було надання дозволу на «вокнязіння», добровільну відмову від престолу, обмін княжими столами. Рішення з цих питань часто містили посилання на неписану конституцію —«правду батьків», підкреслювали необхідність її неухильного дотримання.

Літ.: Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. К.. 1918; Рубінштейн Н. Л. Нарис історії Київ. Русі. X.—О., 1930; Юшков С. В. Обществ.-полит, строй и право Киев, гос-ва. М., 1949; Греков Б. Д. Київ. Русь. К., 1951; Рыбаков Б. А. Киев. Русь и рус. княжества XII—XIII вв. М., 1982; Давня історія України, кн. 1—2. К., 1995.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази