Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАЗНАЧЕЙСЬКІ ВЕКСЕЛІ
   

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ВЕКСЕЛІ

— вид цінних паперів, що випускаються в обіг д-вою для покриття бюдж. видатків. В Україні умови випуску К. в., порядок їх застосування (видача, облік, погашення) визначаються Урядом, а також нормат.-правовими актами М-ва фінансів. Порядок здійснення операцій комерц. банків з К. в. встановлюється Національним банком України. К. в. випускаю ться у вигляді простих векселів на бланках спец, зразка, затв. Державним казначейством України, і видаються на пред'явника. Випуск К. в. у рахунок фінансування витрат бюджету державного оформляється угодою між Держ. казначейством, яке є векселедавцем і платником за векселем, та відповідним одержувачем коштів з бюджету. Строк платежу за К. в. не повинен перевищувати одного року. Векселі можуть використовуватися їх держателями для розрахунків, зарахування сплати податків до держ. бюджету, продажу юрид. особам — резидентам України як застава для забезпечення платежів і кредитів та ін. передбачених зак-вом цілей. Погашення К. в. здійснює Держ. казначейство шляхом перерахування пред'явнику коштів у розмірі відповідних векс. сум, а також зарахуванням векселів у сплату податків держателями цих паперів. Непред'явлені до погашення у встановлений строк К. в. втрачають силу й оплаті не підлягають.

Літ.: Кузнецова Н. С, Назарчук І. Р. Ринок цін. паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К, 1998; Нац. банк і грош.-кредитна політика. К., 1999. В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази