Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОДЕКС ЧЕСТІ ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
   

КОДЕКС ЧЕСТІ ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

— сукупність морально-етичних норм, які грунтуються на ціннісних орієнтаціях, ідеалах, світогляді офіцера і регламентують його взаємини із сусп. оточенням, служб, та громад, активність. Нині діючий Кодекс розроблений за ініцативою Зборів офіцерів ЗС України ІЗ.УІІ 1999 і затв. міністром оборони України 31.XIІ 1999. Його основу становлять вимоги Конституції України, військ, присяги, військ, статутів, моральні традиції укр. війська, базові міжнар. гуманітарні стандарти. Своїм змістом Кодекс орієнтований на утвердження та захист честі й гідності кожного офіцера, підвищення авторитету офіцер, корпусу, зростання престижу профес. діяльності і ЗС України у сусп-ві. Структура К. ч. о. ЗС України (розділи): 1. Заг. положення; 2. Осн. моральні засади Кодексу (2.1. Батьківщина; 2.2. Вірність та відданість Вітчизні; 2.3. Обов'язок; 2.4. Честь; 2.5. Чесність; 2.6. Честь мундира); 3. Військові традиції (3.1. Місце в сусп-ві; 3.2. Служба народові; 3.3. Духовні засади; 3.4. Готовність та надійність; 3.5. Дисциплінованість та ініціатива; 3.6. Слово офіцера є законом; 3.7. Вести за собою підлеглих; 3.8. Піклування про підлеглих; 3.9. Лицарський дух; 3.10. Офіцер — взірець для підлеглих; 3.11. Уникнення втручання у політику); 4. Взаємини офіцера з ін. військовослужбовцями (4.1. Взаємини між офіцерами; 4.2. Взаємини з підлеглими); 5. Відповідальність за порушення Кодексу.

Базовими етич. поняттями Кодексу є «честь офіцера» — морально-етичні вимоги до офіцер, складу з боку сусп-ва, очікувані сусп-вом морально-етичні прояви в діяльності офіцерів, а також «гідність офіцера» — його моральна самооцінка військовослужбовця-профе-сіонала. Осн. функціями Кодексу, що випливають з його змісту, є: регулятивно-орієнтуюча, пізнавально-виховна, комунікативно-об'єднуюча.

Літ.: Історія укр. війська. Л., 1992; Муковський І. Т., Лисенко О Є. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світ, війни. К., 1997.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази