Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
   

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

(від грец. - далеко і лат. — повідомлення, передача, розмова) — система дистанц. зв'язку, що забезпечує передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письм. тексту, зображень і звуків чи повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або ін. електромагніт, мережах. Є складовою частиною галузі зв'язку України і невід'ємним елементом її вироб. та соціальної інфраструктури, призначеної для задоволення потреб фіз. та юрид. осіб, органів держ. влади в телекомунікац. послугах. Прав, основи діяльності у сфері Т., повноваження д-ви щодо управління та регулювання цією сферою, а також права, обов'язки і засади відповідальності фіз. і юрид. осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікац. послугами, визначаються Законами України «Про радіочастотний ресурс України» (2000), «Про поштовий зв'язок» (2001), «Про телекомунікації» (2003) та ін. нормат.-прав. актами. Осн. принципами діяльності у сфері Т. є: доступ споживачів до телекомунікац. послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політ., екон. та громад, житті; забезпечення сталості Т. і управління ними з урахуванням їх технол. особливостей на основі єдиних стандартів, норм та правил; держ. підтримка розвитку вітчизняного в-ва тех. засобів Т.; збільшення обсягів телекомунікац. послуг і заохочення конкуренції в інтересах їх споживачів; впровадження світових досягнень і сприяння розширенню міжнар. співробітництва у сфері Т.; ефективність, прозорість регулювання у цій сфері та ін. Надання телекомунікац. послуг в Україні є виключним правом юрид. осіб з місцезнаходженням на тер. країни, які зареєстровані відповідно до зак-ва України, та/або фіз. осіб — суб'єктів підприємництва з пост, місцем проживання на тер. України. У наданні цих послуг вживаються згідно із зак-вом України укр. мова та мови ін. національностей. Міжнар. повідомлення, що передаються через телекомунікац. мережі заг. користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнар. договорами України. Охорона таємниці телеф. розмов, телегр. чи ін. кореспонденції, що передаються тех. засобами Т., гарантується Конституцією та ін. законами України. Зняття інформації з телекомунікац. мереж заборонено, крім випадків, передбачених законом. Відповідно до зак-ва держ. управління у сфері Т. здійснюють КМ України, центр, орган викон. влади в галузі зв'язку та ін. органи влади відповідно до Закону «Про телекомунікації». Органом регулювання у цій сфері є Нац. комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) як центр, орган виконавчої влади зі спец, статусом, що підконтрольний Президентові України і діє на підставі затвердженого главою держави положення. Комісія складається з її голови та 7 членів, яких за поданням Прем'єр-міністра України призначає та припиняє їх повноваження Президент України.

Зак-во України про Т. встановлює також вимоги до тех. засобів Т. і телекомунікац. мережі, визначає права та обов'язки операторів і провайдерів Т., а також споживачів телекомунікац. послуг. Окремо врегульовано питання доступу до ринку Т., взаємоз'єднання відповід. мереж, умов надання телекомунікац. послуг, встановлення тарифів і порядку розрахунків за ці послуги та ін.

В. П. Нагребельний.