Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА СПРАВА
   

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА СПРАВА

- спец, справа (досьє), в якій концентруються мат-ли операт.-служб, документування протиправної діяльності окр. осіб та груп, підозрюваних у підготовці або скоєнні злочину. Мета заведення О.-р. с. — збір і аналіз факт, даних (інформації) про підозрюваних осіб; перевірка й оцінка результатів оперативно-розшукової діяльності (ОРД), прийняття на їх основі операт.-розшук. та крим.-процес, рішень. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992) підставами для заведення О.-р. с. є наявність достатньої інформації про: осіб, які готують або вчинили злочин; осіб, що переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування крим. покарання; осіб, які безвісно зникли; злочини, вчинені невстановленими особами, та ін. Із заведенням О.-р. с. можуть здійснюватися операт.-розшук. заходи на виконання доручень слідчого, вказівки прокурора, ухвали суду або запитів відповідних міжнар. правоохор. органів і організацій, а також на підставі договорів і угод. О.-р. с. заводиться за постановою працівника операт. підрозділу, затверджується керівником відповід. операт. служби, реєструється і ставиться на облік в інформ. (облікових) бюро. На особу, яка підозрюється у підготовці або вчиненні злочину, переховується від органів розслідування або ухиляється від відбуття крим. покарання, безвісно зникла, ведеться тільки одна О.-р. с. Чинне зак-во, встановлюючи гарантії прав і свобод людини в ОРД, визначає особливий порядок провадження О.-р. с. та здійснення виняткових і тим-час. операт.-розшук. заходів, які можуть обмежити гарантовані права і свободи. Напр., тільки заведення і служб, реєстрація О.-р. с, а також наявність суд. дозволу дають можливість здійснювати прослуховування телеф. переговорів та зняття інформації з ін. каналів зв'язку, контроль телегр.-пошт. відправлень, негласне проникнення в жилі приміщення гр-н. Наявність О.-р. с. дає підстави здійснювати візуальне спостереження у громад, місцях та застосовувати фото-, кіно- і відеозйомку, ін. тех. засоби отримання інформації. О.-р. с. заводяться:

1. На конкр. осіб (групи), які готуються до скоєння злочинів або скоюють їх. Справа ведеться протягом 6 місяців. Якщо за цей строк не встановлено даних, що вказують на наявність ознак злочину в діях осіб, до яких здійснювалися операт.-розшук. заходи, така справа закривається і підлягає знищенню. У випадках незакон, заведення і провадження О.-р. с, якщо протягом 6 місяців не було прийнято рішення про порушення за її результатами крим. справи або таке рішення було скасоване, особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої операт.-розшук. заходами до порушення крим. справи.

2. На нерозкриті тяжкі та ін. злочини. Справа ведеться до повного встановлення і викриття особи (групи), яка вчинила тяжкий злочин, або закриття крим. справи на підставах крим.-процес. зак-ва.

3. На осіб, які переховуються від слідства і суду, ухиляються від відбуття крим. покарання, та осіб, які пропали безвісти. Справа ведеться до встановлення місцезнаходження особи, яка пропала безвісти, або закриття крим. справи на підставах, передбачених крим.-процес, зак-вом.

Відомості, одержані в результаті проведення операт.-розшук. заходів, передачі та розголошенню не підлягають і становлять держ. або служб, таємницю. Дані, які стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, не зберігаються, а знищуються. За передачу і розголошення цих відомостей працівники операт. підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при провадженні О.-р. с. чи стали відомі по службі або роботі, несуть відповідальність згідно з чинним зак-вом.

Літ.: Козаченко І. П. Дотримання прав і свобод людини при проведенні тимчас. і виняткових операт.-розшук. заходів. В кн.: Конст. гарантії захисту людини у сфері правоохор. діяльності. Дп., 1999; Попов В. О. Операт.-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного расследования. М., 1999.

І. П. Козаченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази