Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАРИТЕТ
   

ПАРИТЕТ

|лат. paritas (paritatis) — рівність, від par — рівний, однаковий) — 1) Рівність (рівноправність), рівноцінність, рівне представництво сторін під час вирішення договірних актів, вирішення конфліктів (напр., трудових), поділу майна, розгляду питань, що стосуються двох або багатьох сторін та ін.

2) Рівноцінність двох або кількох цілей, засобів, факторів, прав і зобов'язань, платежів, рівність становища на ринку різних економічних суб'єктів.

3) П. валютний — законодавчо встановлене стале співвідношення між двома валютами, яке є основою валютного курсу. В часи існування золотого стандарту валютний П. визначався золотим вмістом валют. У сучасних умовах він визначається на підставі т. з. спеціальних прав запозичення (СПЗ) та за купівельною спроможністю валют.

4) П. золотий — вміст (вага) чистого золота в грош. одиниці країни, встановлений д-вою і зафіксований законом, а також встановлене як золоте забезпечення співвідношення двох грош. одиниць за вагою золота.

5) П. купівельної спроможності — нормативно визначене співвідношення вартості асортимент, набору товару або вартості послуг, згрупованих за певними споживчими і вартісними ознаками певної країни, до вартості аналогіч. набору товарів чи послуг ін. країн, що вимірюється співвідношенням валют, курсів (П. валют).

6) Паритетний курс — розрахунковий курс у міжнар. платіжному обороті, який грунтується на П. валют.

7) Паритетна ціна — ціна на сільськогосп. продукцію, що дає можливість сільськогосп. товаровиробнику за визначений д-вою обсяг продукції одержувати грош. дохід, достатній для закупівлі необхід. товарів і послуг.

8) Паритетний принцип — одна з основоположних засад міжнар. відносин, яка означає договірне зобов'язання д-ви встановити для іноз. гр-н та юрид. осіб такий же режим (візовий, митний, інвестиційний та ін.), яким користуються гр-ни та юрид. особи даної країни.

9) П. виборчий — у Франції обов'язкова однакова кількість жінок і чоловіків у виб. списку партії на муніцип. виборах.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази