Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

соціалістичних країн— організації, що функціонують у різних галузях економічної діяльності країн — членів Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). Об'єктивною основою розвитку цих орг-цій є посилення інтернаціоналізації продуктивних сил, зростаюче усуспільнення вироби, і обміну, науки і техніки, поглиблення екон. інтеграції соціалістичних країн (див. Соціалістична економічна інтеграція). Міжнар. екон. орг-ції створюються на багатосторонній та двосторонній основі, свою діяльність вони будують на заг. принципах взаємовідносин між соціалістичними країнами. За характером і правовим становищем міжнар. екон. орг-ції поділяються на міждерж. орг-ції і міжнар. госп. об'єднання. Гол. функцією міждерж. екон. орг-цій є координація дій країн-учасниць з екон. і наук.-тех. співробітництва в різних галузях нар. г-ва і з виробн.окремих видів продукції. їх створюють на основі договорів, які укладають заінтересовані країни. Осн. функції міжнар. госп. об'єднань полягають у координації дій організацій-учасниць по співробітництву і кооперуванню та у здійсненні спільної госп. діяльності в галузі н.-д. і проектно-конструкторських робіт, виробн., послуг і зовн. торгівлі. Учасниками міжнар. госп. об'єднань є госп. орг-ції країн — об'єднання, окремі підприємства, трести, ін-ти, комбінати та ін., тобто орг-ції, які є суб'єктами цивільного права і які зберігають повну правову та орг. самостійність. У системі екон. і наук.-тех. співробітництва діють (1979) понад ЗО міжнар. екон. орг-цій. Серед них: Міжнародний банк економічного співробітництва, Міжнародний інвестиційний банк, виробничо-галузеві орг-ції "Інтерметал", "Інтерхім" тощо, міжнар. госп. об'єднання "Інтератом-інструмент", "Інтератоменерго", "Інтертекстильмаш", "Інтерхім-волокно", двосторонні орг-ції "Асофото", "Інтерпорт" тощо. Нові важливі завдання щодо всебічного розвитку екон. співробітництва висунула перед міжнар. екон. орг-ціями Комплексна програма дальшого поглиблення і вдосконалення співробітництва й розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ.

А. С. Філіпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази