Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow опе-орд arrow ОПТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
   

ОПТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

— розмір підприємств, що дає можливість найбільш ефективно використовувати досягнення науково-технічного прогресу, матеріальні і трудові ресурси, сучасні методи організації виробництва, праці й управління за даних конкретних умов функціонування. При екон. обґрунтуванні оптимальних розмірів пром. підприємств виходять з потреби нар. г-ва в різних видах продукції, планованого рівня спеціалізації виробництва, кооперування виробництва і комбінування виробництва, розвитку науково-технічного прогресу, розміщення виробн., а також таких екон.-геогр. і соціальних факторів, як забезпеченість сировинними і паливно-енерг. ресурсами, чисельність і структура трудових ресурсів. Проблема визначення оптимального розміру пром. підприємства пов'язана з розвитком концентрації виробн. На великих підприємствах створено найсприятливіші умови для впровадження і використання досягнень науки і техніки, прогресивної технології, раціональних форм організації виробн., що дає змогу поліпшити всі тех.-економічні показники виробництва. Разом з тим необґрунтоване укрупнення виробн. зменшує можливість рівномірнішого розміщення виробн. на тер. країни, обмежуючи раціональне використання місцевих сировинних, паливно-енерг. і трудових ресурсів, збільшуючи дальність перевезень сировини і готової продукції. Тому при плануванні розвитку концентрації виробн. необхідно визначити економічно доцільні розміри підприємств. Для с.-г. підприємств оптимальним є такий розмір, який за ін. однакових умов забезпечує найкращі результати виробничої діяльності. Визначаючи оптимальний розмір с.-г. підприємств, враховують такі фактори: величина зем. площі, обсяг с.-г. продукції, спеціалізація г-ва, застосування досягнень наук.-тех. прогресу, наявність трансп. і тех. засобів зв'язку, природні умови тощо.

С. С. Слободяник.

 

Схожі за змістом слова та фрази