Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБЛІГАЦІЯ
   

ОБЛІГАЦІЯ

(лат.— зобов'язання, поручительство) — цінний папір, що засвідчує внесення його власником грош. коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цін. паперу в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). О. можуть випускатися іменними і на пред'явника, відсотковими і безвідсотковими (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу. Умови випуску і розповсюдження О. в Україні визначаються Законом «Про цінні папери і фондову біржу» (1991), ін. актами зак-ва України та статутом емітента.

Номінальна вартість О. і відсотки по ній виплачуються грішми. Виняток становлять цільові О., за якими не виплачуються гроші, а надається певний товар; їх обов'язковим реквізитом є зазначення товару (послуг), під який вони випускаються. Існують також дисконтні О., виплата доходу по яких здійснюється у вигляді різниці між ціною придбання і ціною купівлі. У країнах Зх. Європи та США поширення набули т. з. конвертовані облігації, власники яких мають право обміняти їх на акції або залишатися облігаціонерами і вимагати надання їм акцій відповідно до умов випуску облігаційної позики. О. усіх видів поширюються серед підприємств і гр-н на добровільних засадах. О. підприємств повинні мати такі реквізити: найменування цін. паперу — облігація, фірмове найменування і місцезнаходження емітента О.; фірмове найменування або ім'я покупця (для іменної О.); номінальну вартість О.; строки погашення, розмір і строки виплати відсотків (для відсоткових О.); місце і дату випуску, а також серію і номер О.; підпис керівника емітента або ін. уповноваженої на це особи, печатку емітента. Крім осн. частини, до О. може додаватися купон, лист на виплату відсотків. О., запропоновані для відкритого продажу з наст, вільним обігом (крім безвідсоткових О.), повинні мати купон, лист. Рішення про випуск О. внутрішніх держ. і місц. позик приймається відповідно КМ України і місц. радами.

Рішення про випуск О. підприємств приймається емітентом і оформляється протоколом. Акц. т-ва можуть випускати О. на суму не більше 25 % від розміру статут, фонду і лише після повної оплати всіх випущених акцій. Випуск О. підприємств для формування і поповнення статутного фонду емітентів, а також для покриття збитків, пов'язаних з їх госп. діяльністю, не допускається. Гр-ни можуть придбати О. всіх видів лише за рахунок їх особистих коштів, а підприємства — за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банк, кредит. О. усіх видів оплачуються у гривнях та (якщо це передбачено умовами їх випуску) в іноз. валюті. Доход від О. усіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску. Доход від О. цільових позик (безвідсоткових О.) не виплачується, а власникові такої О. надається право на придбання відповідних товарів або послуг, під які випущено позики. Якщо ціна товару перевищуватиме вартість О., то власник одержує товар за ціною, вказаною на О., а якщо ціна товару менша вартості О., він одержує різницю між вартістю О. та ціною товару. По О. підприємств доходи виплачуються за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати ін. обов'язкових платежів.

У разі невиконання чи несвоєчас. виконання емітентом зобов'язання з виплати доходів по відсоткових О., надання права придбання відповід. товарів або послуг по безвідсоткових (цільових) О. чи погашення зазначеної в облігації суми у визначений строк стягнення відповідних сум проводиться примусово за рішенням суду або госп. суду. Літ.: Кузнецова Н. С, Назарчук І. Р. Ринок цін. паперів в Україні: прав, основи формування та функціонування. К., 1998.

А. Л. Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази