Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
   

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

- глава держави, що виступає від її імені (ст. 102 Конституції України). Цей пост не був передбачений Конституцією УНР 1918. За Законом про тимчасовий устрій України (1918) було введено пост Гетьмана України, близький за своїм статусом до поста президента.

За рад. часу функції колект. президента виконували Президія ВУЦВК, згодом Президія ВР УРСР. Питання про заснування поста П. У. виникло після прийняття Декларації про держ. суверенітет України (1990). А 5.VII 1991 ВР УРСР ухвалила Закони «Про Президента Української РСР» і «Про вибори Президента Української РСР».

У липні того ж року ВР УРСР внесла доповнення до Конституції республіки (гл. 12), якими встановлювалися прав, статус і компетенція Президента УРСР, умови і порядок його обрання. Президент визначався «найвищою посадовою особою Української держави і главою виконавчої влади».

Після проголошення незалежності України (1991) положення, що стосувалися П. У., стали складовою частиною Конституції України. На її засадах було проведено презид. вибори (1.ХІІ 1991). У лют. 1992 до Конституції України внесено зміни і доповнення, за якими П. У. визначався «главою держави і главою виконавчої влади України». Це положення було включено і до Конституційного договору між ВР і П. У. про осн. засади організації та функціонування держ. влади і місц. самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (1995). Тепер прав, статус П. У. та порядок його обрання визначаються Конституцією України 1996, Законом «Про вибори Президента України» (1999) та ін. законами України.

Відповідно до Осн. Закону д-ви П. У. може бути обраний гр-нин України, який досяг 35-річ-ного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років, володіє держ. мовою (ст. 103). П. У. обирається гр-нами України строком на 5 років на основі загального, рівного і прямого виб. права при таєм. голосуванні. Одна і та ж особа не може бути П. У. більше двох строків підряд. П. У. не може мати ін. представницький мандат, займати посаду в органах держ. влади і об'єднаннях гр-н, а також займатися ін. оплачуваною або підприєм. діяльністю. Рішення про оголошення виборів Президента України приймається ВР України. Порядок проведення виборів визначений законом. Новообр. Президент вступає на пост з моменту складання присяги народу на урочистому засіданні ВР України не пізніше 30 днів після обрання. П. У, обраний на позачергових виборах, складає присягу в 5-денний строк після офіц. оголошення результатів виборів. Текст присяги — у ст. 104 Конституції України. П. У. є гарантом держ. суверенітету, тер. цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини та забезпечення громадян, злагоди в сусп-ві. Він сприяє узгодженості в діяльності органів держ. влади, їх взаємодії з органами місц. самоврядування. Глава д-ви має широкі повноваження для здійснення презид. функцій. Він, зокрема: забезпечує держ. незалежність, нац. безпеку і правонаступництво д-ви; звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерг. посланнями — до ВР України про внутр. і зовн. становище України; представляє д-ву в міжнар. відносинах, здійснює керівництво зовнішньополіт. діяльністю д-ви, веде переговори та укладає міжнар. договори України; приймає рішення про визнання іноз. держав; призначає і звільняє глав дип. представництв України в ін. д-вах і при міжнар. організаціях; приймає вірчі й відкличні грамоти дип. представників іноз. держав; призначає позачергові вибори ВР України; призначає за згодою ВР України Прем'єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку; призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів

КМ України, керівників ін. центр, органів викон. влади, а також голів місц. держ. адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; призначає за згодою ВР України Ген. прокурора України та відправляє його у відставку; утворює, реорганізує та ліквідує за поданням Прем'єр-міністра України м-ва та ін. центр, органи викон. влади; скасовує акти КМ України та РМ АР Крим; є Верх. Головнокомандувачем ЗС України; призначає і звільняє вище командування ЗС України та ін. військ, формувань; здійснює керівництво у сферах нац. безпеки та оборони д-ви; очолює Раду нац. безпеки і оборони України; вносить до ВР України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання ЗС у разі збройної агресії проти України; призначає третину складу КС України; утворює суди у визначеному законом порядку; присвоює вищі військ, звання, вищі дип. ранги та ін. вищі спец, звання і класні чини; нагороджує держ. нагородами, встановлює презид. відзнаки і нагороджує ними; приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку; здійснює помилування тощо. П. У. користується правом недоторканності на час виконання наданих йому повноважень. Він видає укази та ін. акти, які є обов'язковими до виконання на тер. України. П. У. виконує свої повноваження до вступу новообр. Президента на пост.

Повноваження П. У. припиняються достроково у випадках: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста у разі імпічменту; смерті. Відставка П. У. набуває юрид. сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні ВР України. Процедура імпічменту передбачена ст. 111 Конституції. У разі передбаченого Осн. Законом дострокового припинення повноважень П. У. виконання обов'язків Президента покладається на Прем'єр-міністра України. Першим П. незалежної України був Л. М. Кравчук (1991—94). Тепер П. України є Л. Д. Кучма, обраний 1994 і переобраний у 1999.

Літ.: Бурчак Ф. Г. Президент України. К., 1997; Тодыка Ю. Н., Яворский В. Д. Президент Украины: конст.-прав. статус. X., 1999; Конституція незалеж. України. К., 2000; Серьогіна С. Г. Теор.-прав. та орт. засади функціонування інституту президентства в Україні. X., 2001.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази