Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТАЦІЙ
   

ТАЦІЙ

Василь Якович (13.1 1940, Полтава) -укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1984, професор з 1985, академік НАН України з 1997, академік АПНУ з 1993, з. д. н. і т. України з 1989, Герой України з 2004. Закін. 1963 Харків, юрид. ін-т (тепер Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). З 1964 — помічник прокурора Полт. району, прокурор відділу по нагляду прокуратури Полт. області. Від 1966 — в Харків, юрид. ін-ті: аспірант, ст. викладач, доцент, заст. декана денного ф-ту; з 1973 — проректор з наук, роботи, а з 1987 — ректор, з 1991 одночасно зав. каф. крим. права. Президент Академії правових наук України (з 1993). Член Європ. асоціації законодавства (з 1999) та Міжнародної асоціації юрид. методології (з

Тацій Василь Якович - leksika.com.ua

1999). Член Координац. к-ту по б-бі з корупцією і організ. злочинністю при Президентові України, Ради з питань науки і н.-т. політики при Президентові України, К-ту з Держ. премій України в галузі науки і техніки, Нац. ради з питань адаптації зак-ва України до зак-ва ЄС, Науково-консульт. ради при ВС України, На-уково-метод. ради при Ген. прокурорі України; член Президії НАН України, Координац. ради Міжнар. спілки юристів та ін. Був членом Вищої ради юстиції України (1998— 2004). Як член Конст. комісії брав участь у розробці проекту нової Конституції України, був головою роб. групи КМ України з розробки нового КК України. Гол. ред. «Вісника Академії правових наук України», відп. ред. наукового зб. «Проблеми законності». Заст. голови редколегії і один з авторів Юридичної енциклопедії (т. 1-6, 1998-2004). Досліджує проблеми теорії д-ви і права, конст. права, крим. права (зокрема, питання об'єкта, суб'єкта та предмета злочину, крим. відповідальності за злочини проти особи, д-ви, довкілля, госп. злочини).

Осн. праці: «Поняття, система і загальні види господарських злочинів» (1974), «Кримінальна відповідальність за випуск недоброякісної промислової продукції» (1978), «Відповідальність за господарські злочини» (1979), «Відповідальність за господарські злочини: об'єкт і система» (1984, у співавт.), «Кримінальний кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар» (1987, у співавт.), «Об'єкт і предмет злочину в радянському кримінальному праві» (1988), «Об'єкт і предмет злочину у кримінальному праві України» (1994), «Кримінальне право України. Загальна частина» (1997, 1998, 2001, 2003), «Кримінальне право України. Особлива частина» (1997, 2001, 2003), «Конституційне право України» (1999), «Історія держави і права України» (т. 1—2, 2000), «Конституційно-правові засади становлення української державності», «Конституція України. Науково-практичний коментар», «Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар» (усі три — 2003); останні сім праць — у співавторстві.

В. В. Сташис.

 

Схожі за змістом слова та фрази