Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow цех-цюр arrow ЦІННОСТЕЙ ТЕОРІЯ
   

ЦІННОСТЕЙ ТЕОРІЯ

аксіологія — філософське вчення, яке з'ясовує природу і спосіб буття людських цінностей, класифікує їх, встановлює та обґрунтовує їхню ієрархію; досліджує співвідношення ціннісних і внутрішніх властивостей носіїв цінності — речей і явищ, діалектику співвідношення цінності та її оцінки, роль і форму прояву ціннісних критеріїв у розвитку наук. пізнання, логічну специфіку оціночних суджень. Першу спробу надати поняттю цінності філософсько-узагальнюючого значення зробили стоїки. Проте безпосереднім поштовхом до розвитку Ц. т. як специфічної галузі філос. знання було вчення І. Канта про практичний розум, за яким об'єкти реально не існують, проте допускається можливість їхнього існування в суто практичних цілях. У 2-й пол. 19 ст. проблема цінності набула самостійного значення і перетворилася на центр філософії неокантіанства. В 20 ст. майже кожний філос. напрям поряд з онтологією і пізнання теорією, розвиває свою Ц. г. Характер вирішення ціннісної проблематики зумовлюється, в першу чергу, відповіддю на основне питання філософії та класовою позицією теоретика цінностей. В межах суб'єктивно-ідеалістич. напряму Ц. т. (прагматизм, екзистенціалізм, неопозитивізм) власне цінність ототожнюється з її оцінкою, зводиться до суб'єктивної зацікавленості, вільного волевиявлення та цілепокладання окремої особи. Об'єктивно-ідеалістичні концепції Ц. т. (баденська школа, феноменологія, персоналізм, неотомізм, неопротестантизм) наголошують на об'єктивності, незалежності цінностей від сваволі оціночних поглядів окремої людини, але самі цінності тлумачать як ідеальні, вічні, незмінні, трансцендентальні сутності або як ступінь закладеної богом у кожну річ потенціальної довершеності. Всім ідеалістичним Ц. т. протистоїть марксистська, яка розглядає цінності в їхній соціально-істор., екон. і класовій зумовленості. Марксизм-ленінізм використовує аналіз цінностей при вивченні історії культури, науки, сусп. свідомості та особи.

В. О. Василєнко.

 

Схожі за змістом слова та фрази