Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСОВЕ ПРАВО
   

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

- сукупність прав, норм, які регулюють сусп. відносини у процесі фін. діяльності, тобто у сфері мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентраліз. фондів коштів держави та органів місц. самоврядування. Осн. джерелами Ф. п. України є Конституція, Бюдж. кодекс, закони та постанови ВР України, підзаконні нормативно-правові акти Президента України, КМ України, Мінфіну України, Держ казначейства України, НБУ, Держ податкової адміністрації України, органів влади АР Крим, органів місц. самоврядування тощо.

Ф. п. поділяється на загальну та особливу частини. У заг. частині визначено принципи, форми і методи фін. діяльності та контролю, систему та джерела Ф. п., коло суб'єктів і об'єктів фін. правовідносин, осн. принципи та заг. положення відповідальності за фін. правопорушення. Особлива частина Ф. п. включає фін.-прав, норми, що регулюють відносини в галузі: бюдж. системи (державного та місцевих бюджетів), державного і місцевих цільових фондів коштів; держ. і місцевих податків; зборів та ін. обов'язкових платежів, бюдж. доходів і видатків, держ. та комунал. (муніципального) кредиту; банк, діяльності; обов'язкового держ. страхування; держ. боргу; валют, регулювання та валют, контролю; грошового обігу.

Особливості фін.-прав, норм полягають у тому, що вони: 1) завжди мають держ.-владний характер; 2) наділені імперативністю, що не дозволяє суб'єктам фін.-прав, відносин змінювати приписи д-ви та умови норм; 3) безпосередньо визначають поведінку суб'єктів фін.-прав, відносин і не ставлять цю поведінку в залежність від їх згоди. Вказані особливості зумовлені методом фін.-прав, регулювання — методом владних приписів. За змістом фін.-прав. норми поділяються на матеріальні (визначають матеріальний зміст юрид. прав і обов'язків учасників фін. правовідносин) та процесуальні (встановлюють порядок діяльності органів д-ви та органів місц. самоврядування у процесі мобілізації коштів у відповідні фонди і порядок реалізації обов'язків щодо внесення та використання коштів з боку ін. сторони фін. правовідносин — юрид. і фіз. осіб). Матер, і процес, норми в інститутах Ф. п. існують у певній єдності та тісному взаємозв'язку. Лише в такому розділі, як бюдж. право, матер, норми об'єднуються в інституті бюдж. устрою, а процесуальні — в бюдж. процесі.

Ф. п. є також галуззю юрид. науки, тобто системою знань, теор. поглядів, ідей, концепцій і теорій про зміст, значення та розвиток цього права. Предмет науки Ф. п. — норми та інститути даної галузі права, фін. правовідносини, зак-во, форми і методи фін. діяльності д-ви та органів місц. самоврядування, фін. контроль, істор. аспекти і тенденції розвитку Ф. п. як галузі права, а також проблеми фін. зак-ва та практики його застосування у зарубіж. країнах.

Літ.: Фін. право. X., 1999; Алисов Е. А. Фин. право. X., 1999; Карасева М. В. Фин. право. Общая часть. М., 1999; Фин. право. М., 1999; Орлюк О. П. Фін. право. К., 2003; Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Фин. право Украины. Х„ 2003.

О. А. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази