Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
   

НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

- ліберальний напрям у науці крим. права, що сформувався після Другої світ, війни. Його засновником був франц. юрист М. Ансель (1902— 90). Концепцію цього напряму викладено у його наук, працях, головною з яких є «Новий соціальний захист» (1954). Прихильники Н. с. з. є у багатьох країнах Зх. Європи, Азії, Африки і Лат. Америки. Цей напрям грунтується на філософії екзистенціалізму, підтримує ідею особливої значущості люд. особистості та її прав навіть тоді, коли йдеться про злочинця, обстоює гуманізацію крим. права, виступає за скасування смертної кари, проти тілесних покарань, тортур та експериментів над людьми, що принижують їхню гідність. Із соціол. школи крим. права Н. с. з. сприйняв теорію факторів злочинності, концепцію соціального захисту, можливість застосування заходів безпеки до осіб, які перебувають у т. з. передделіктному стані. Водночас Н. с. з. уникає крайніх висновків соціологів про скасування крим. права та його осн. інститутів — моральної відповідальності, вини, покарання. Він виступає лише за «деюридизацію» крим. права і вказує на необхідність відмовитися від деяких його фікцій, якими вважає тезу про те, що ніхто не може захищатися незнанням закону, а також від учення про акцесорну природу співучасті, положення про невдалий замах та ін. Н. с. з. заперечує розуміння покарання як відплати за провину, а також заг. превенцію, але наголошує на збереженні всіх ін. інститутів крим. права в тому вигляді, як вони закріплені в сучас. зак-ві. Н. с. з. не відмовляється від крим. права як системи, від поняття злочину як діяння, від юрид. оцінки цього діяння, від відповідальності злочинця за наявності його вини, від крим. санкції — як вихідних прав, положень. Гол. завданням крим. права прихильники Н. с. з. вважають виправлення злочинця, ресоціалізацію його особистості для того, щоб повернути таку особу «до великої сім'ї людей». З цією метою необхідне ретельне вивчення особистості злочинця, яке дає зм огу враховувати не тільки юрид. оцінку його діяння, а й біол. конституцію особистості, її психол. реакції, соціальний стан. Оскільки в практ. плані між покаранням і заходами безпеки немає суттєвої різниці, їх не слід протиставляти, а, навпаки, треба дати судді можливість застосовувати різні заходи з метою ресоціалізації особистості. Звідси правомірним є вжиття заходів безпеки стосовно осіб, які ще не вчинили злочину, але перебувають у «передделіктному стані» (напр., повії, жебраки, волоцюги). Незважаючи на те, що Н. с. з. ставить вимоги щодо застосування таких заходів (визначення ознак даного стану, обмеження кола органів, що їх використовують), він повністю запозичує категорію «небезпечного стану» особистості в соціологів. Отже, Н. с. з. поєднує концепції як класичної, так і соціологічної шкіл крим. права.

Н. с. з. пропонує поділити суд. процес на дві стадії: засудження і винесення вироку. На першій стадії вирішується питання вини подібно до діючого суду присяжних, на другій — виноситься вирок, що грунтується переважно на відомостях про особу підсудного. Під час суд. процесу має бути зібране «досьє обвинуваченого», тобто відомості про підсудного, взяті з мат-лів справи та експертиз (психіатричної, психологічної та ін.). На думку прихильників Н. с. з., це дає змогу визначити за допомогою наук, засобів найоптимальніший варіант поводження з тим, хто вчинив злочин, з метою застосування до нього процедури ефектив. ресоціалізації. У пенітенціарній галузі Н. с. з. пропонує створити різні види режимів відбування покарання залежно від індивід, особливостей особистості, надати спец, судді із застосування покарання прав щодо зміни виду режиму, умовно-дострокового звільнення засуджених, нагляду за умовно засудженими і умовно-достроково звільненими особами. Н. с. з. обстоює необхідність особливої юстиції для неповнолітніх правопорушників. Частина положень Н. с. з. дістала закріплення у новому крим.-процес, зак-ві Франції та ряді ін. країн.

Літ.: Решетников Ф. м. Уголов. право бурж. стран, в. 3. Совр. буржуазные уголов.-прав, теории. М., 1967; Ансель М. Новая социальная зашита. М., 1970

М. І. Бажанов

 

Схожі за змістом слова та фрази