Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Д-дау arrow ДАРВІН
   

ДАРВІН

Чарлз-Роберт (12.ІІ 1809, м. Шрусбері -19.IV 1882, Даун) - англійський природодослідник, основоположник еволюційного вчення про походження видів тварин і рослин шляхом добору природного (див. Дарвінізм). Онук Е. Дарвіна. Навчався в Едінбурзькому (1825-27) та Кембріджському (1827-31) ун-тах. В 1832-36 на кораблі "Бігл" здійснив подорож навколо світу, історію якої разом із заг. характеристикою відвіданих місцевостей, відомостями з геології, про тваринний і рослинний світ Д. виклав у "Щоденнику досліджень" (1839, 1845), відомому в перекладах під назвою "Подорож навколо світу на кораблі ,,Бігл"". Приблизно в ті ж самі роки за редакцією Д. і його безпосередньою участю було опубліковано 5 томів "Зоологічних результатів подорожі на кораблі "Бігл"" (1839-43), 3 великі геол. праці Д. про будову і розташування коралових рифів (1842), про геол. спостереження над вулканічними островами (1844) та в Пд. Америці (1846). Пізніше було видано двотомну монографію Д. "Вусоногі раки" (1851, 1854). Велике значення у формуванні еволюційних поглядів Д. мали його спостереження над фауною Галапагоських о-вів, вивчення зібраних матеріалів, зокрема відкритих ним у третинних відкладах південноамер. пампи викопних неповнозубих ссавців та порівняння їх із сучас. неповнозубими, студіювання книги Ч. Лайєля "Основи геології", в якій викладено вчення про істор. розвиток земної кори. У 1842 Д. написав перший нарис теорії походження видів шляхом природного добору, значно розширений у 1844. Проте перше повідомлення про осн. положення згаданої теорії було надруковано лише в 1858, а в 1859 вийшов у світ його славнозвісний твір "Походження видів шляхом природного добору, або Збереження обраних порід у боротьбі за життя". Докладний аналіз питань, що стосуються добору штучного, а також явищ мінливості і спадковості, він зробив у двотомній праці "Про мінливість приручених тварин і культивованих рослин" (1868). У книзі "Походження людини і статевий добір" (1871) Д. аналізує в світлі природного добору проблему походження людини від тваринних предків. В ній же він обгрунтував теорію статевого добору. Доповненням до книги є праця "Виявлення емоцій у людини і тварин" (1872). Згодом, намагаючись довести значення природного добору як фактора видоутворення, Д. виконав ряд експериментальних досліджень для з'ясування деяких питань запилення рослин, рухів їх і спец. форм живлення, властивих комахоїдним рослинам. Працями про запилення рослин (зокрема, "Діяння перехресного запилення і самозапилення в рослинному світі", 1876) Д. мав на меті з'ясувати закономірності успадковування при гібридизації. За філос. поглядами Д. був стихійним матеріалістом, діалектиком, атеїстом. У своєму еволюційному вченні виходив з об'єктивного існування світу і притаманних йому закономірностей, визнавав пізнаваність останнього. Істор. метод дослідження, застосований Д., відіграв визначну роль у формуванні діалектичної концепції розвитку. Вчення Д. утверджувало матеріалізм у природознавстві. Воно, як відзначив К. Маркс, завдало нищівного удару телеології у природничих науках. Основоположники наук. комунізму високо оцінювали еволюційне вчення Д., вважаючи його одним з великих відкриттів науки 19 ст., які розкрили діалектичний характер усіх процесів природи.

Тв.: Рос. перекл.- Сочинения, т. 1-9. М. -Л., 1935-59; Укр. перекл.- Походження видів. К.-X., 1949.

Літ.: Тімірязєв К. А. Короткий нарис теорії Дарвіна. К. - X., 1949; Некрасов А. Д. Чарлз Дарвин. М., 1957; Корсунская В. М. Чарлз Дарвин. М., 1969. О. П. Маркевич.

Дарвін

 

Схожі за змістом слова та фрази