Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОСУДДЯ
   

ПРАВОСУДДЯ

— правозастос. діяльність суду з розгляду і вирішення у встановленому законом процес, порядку віднесених до його компетенції цив., госп., крим. і адм. справ з метою охорони прав та свобод людини і гр-нина, прав і закон, інтересів юрид. осіб та інтересіїз д-ви. Відповідно до ст. 124 Конституції України П. здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій ін. органами чи посад, особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у д-ві. Суд. влада реалізується через конст., цив., госп., адм. і крим. судочинство, яке здійснюється КС України та судами заг. юрисдикції. Утворення надзв. та особливих судів не допускається. Суд. рішення ухвалюються судами іменем України та є обов'язковими до виконання на всій її території. Згідно зі ст. 129 Конституції судді при здійсненні П. незалежні й підкоряються лише закону. Осн. засадами судочинства є: 1) законність; 2) рівність усіх учасників суд. процесу перед законом і судом; 3) забезпечення доведеності вини; 4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; 5) підтримання держ. обвинувачення у суді прокурором; 6) забезпечення обвинуваченому прав на захист; 7) гласність суд. процесу та його повне фіксування тех. засобами; 8) забезпечення апеляц. та касац. оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 9) обов'язковість рішень суду. Законом можуть бути визначені також ін засади судочинства: держ. мова судочинства; повага до гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя; право людини на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла; таємниця листування, телеф. розмов, телеграфної та ін. кореспонденції; свобода від самовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів; встановлення об'єктив, істини.

Конституцією України, Законом України «Про статус судців» (1992) та ін. законод. актами гарантується самостійність судів, незалежність, недоторканність і незмінюваність суддів. У законод. порядку забороняються втручання у здійснення П., вплив на суддів у будь-який спосіб, неповага до суду і суддів. За порушення цих заборон винні можуть притягуватися до юрид. відповідальності. Вона передбачена, зокрема, статтями розд. XVIII «Злочини проти правосуддя» КК України.

Літ.: Маляренко В. Т. Конст. засади крим. судочинства. К., 1999.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази