Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
   

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

— один з видів соціальних послуг, зорієнтованих на забезпечення політики зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності особи на ринку праці. П. п., п. та п. к. здійснюються у профес.-тех. і вищих навч. закладах або безпосередньо на в-ві, де створюються різні школи й курси. Згідно зі ст. З Закону України «Про професійно-технічну освіту» (1998) первинна профес. підготовка — це здобуття профес.-тех. освіти особами, які раніше не мали роб. професії (спеціальності), що забезпечує відповід. рівень профес. кваліфікації, необхідний для продуктивної профес. діяльності. Перепідготовка, за чинним зак-вом, поділяється на: а) перепідготовку (перекваліфікацію) робітників — тобто профес.-тех. навчання, спрямоване на оволодіння ін. професією робітниками, які раніше мали первинну профес. підготовку;

б) перепідготовку (перекваліфікацію) фахівців — тобто одержання нової спеціальності, професії чи кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і досвіду практ. роботи без підвищення осв.-кваліфікаційного рівня. Підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою в Україні — це розширення і поглиблення профес. знань, умінь і навичок за раніше набутою професією (спеціальністю), оволодіння новою технікою або технологією, у т. ч. шляхом стажування. Є різновидом підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою з метою засвоєння ними кращого вітчизн. і зарубіж. досвіду, набуття практ. умінь і навичок виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді, на яку претендує робітник чи фахівець. Підвищення кваліфікації є однією з гарантій, що забезпечує проголошене Конституцією України право на працю згідно з труд, зак-вом (ст. 201 КЗпП України). Для профес. підготовки і підвищення кваліфікації працівників, передусім молоді, організовується індивідуальне, бригадне, курсове та ін. вироб. навчання за рахунок підприємства, установи або організації.

Підвищення кваліфікації кер. працівників і спеціалістів здійснюється, як правило, в ін-тах та на курсах підвищення кваліфікації міністерств, відомств, підприємств, н.-д. і проектно-конструктор, організацій, вищих навч. закладів. Пошир, формою підвищення кваліфікації викладачів вузів є стажування у провід, вузах і н.-д. установах України, а також за кордоном. Передбачено систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ. службовців. На період підвищення кваліфікації за працівником зберігаються місце роботи і середньоміс. зароб. плата. Закон України «Про зайнятість населення» (1991) надає гр-нам, що звернулися до державної служби зайнятості як особи, котрі шукають роботу, право на безплатну профес. підготовку і перепідготовку, включаючи підвищення кваліфікації (ст. 9). Порядок надання незайнятому населенню послуг з профес. підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації визначено Положенням про порядок надання Фондом загальнообов'язкового держ. соціального страхування України на випадок безробіття послуг з П. п., п. та п. к. (затв. М-вом праці та соціальної політики України та М-вом освіти і науки України 13.ІІ 2001). Організація навч.-вироб. процесу, тривалість навч. тижня та навч. дня при здійсненні П. п., п. та п. к. встановлюються Законом «Про професійно-технічну освіту», КЗпП України та ін. нормат.-прав. актами.

Літ.: Становлення та розвиток цив. і труд, правовідносин у сучас. Україні. К., 2001.

А. Ю. Бабаскін, Л. О. Кузнецова, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази