Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОЛЕКТИВНА (БРИГАДНА) МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
   

КОЛЕКТИВНА (БРИГАДНА) МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- форма повної матеріальної відповідальності певної групи працівників на підставі письм. договору. Регулюється ст. 135 Кодексу законів про працю України та ін. нормат.-правовими актами. При спільному виконанні працівниками окр. видів робіт, пов'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі в-ва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватись К. (б.) м. в. К. (б.) м. в. встановлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профсп. к-том підприємства, установи, організації. Письм. договір про К. (б.) м. в. укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади). Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися К. (б.) м. в., умови її застосування, а також типовий договір про К. (б.) м. в. затверджуються М-вом праці та соціальної політики України.

Підставою для притягнення колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, недостачею, умисним знищенням або зіпсуванням матеріальних цінностей, а також їх знищення або псування через недбалість, що підтверджується інвентаризац. док-тами. Притягнення проводиться власником після ретельної перевірки причин заподіяння шкоди, з урахуванням письм. пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності — також висновків спеціалістів.

Члени колективу (бригади) звільняються від відшкодування шкоди, якщо: а) встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини; б) встановлені конкр. винуватці заподіяної шкоди серед членів їх колективу (бригади). Розмір та порядок відшкодування шкоди регулюється КЗпП України. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно до місячної тариф, ставки (посад, окладу) і фактично відпрацьованого часу за період від ост. інвентаризації до дня виявлення шкоди.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази