Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ
   

ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ

(від франц. type -зразок, вид, з лат. typus, грец. — взірець, зразок і — слово, вчення) — класифікація груп держав за спільними для них ознаками, які визначають сутнісну характеристику цих груп держав. Найпоширенішою і визнаною є Т. д., в основі якої лежить категорія сусп.-екон. формації, заснованої на тому чи ін. способі в-ва. За ци м критерієм виділяють д-ви рабовласницькі, феодальні, буржуазні, соціалістичні, а також сучасні д-ви соціалістичної чи капіталістичної орієнтації.

Наукою сформульовані й інші їх класифікації за різними критеріями. Відповідно до періодизації всесв. історії всі д-ви за критерієм їх віддаленості в часі поділяють на давні, середньовічні, нового і новітнього часу. Як істор. типи розглядаються нецивілізовані та цивілізовані д-ви. За характером політ, режиму виділяють д-ви демократичні й недемократичні (3. Бжезинський, М. Дюверже, М. Каетану, Дж Д. Макнівен, К Фрідріх, Р. А. Хап та ін.). Деякі вчені пропонують широкий набір типів держав: стабільні й нестабільні; сприятливі до соціальних новацій та несприятливі; з прискореним та уповільненим темпом сусп. життя; континентальні та острівні; з ринк. економікою та з централізовано керованим неринк. г-вом; поліетнічні та етнічно однорідні; неправові та правові; легітимні та нелегітимні; децентралізовані та централізовані; світські, атеїстичні та релігійні тощо. Поділ держав на типи має насамперед наук, значення. Він дає змогу системно підійти до вивчення як самих держав, так і їхніх правових систем, оскільки кожному типу д-ви відповідає такий же тип права.

Літ.: Якушик В. М. Проблемы теории рев.-дем. гос-ва. К., 1991; Тойнби А. Постижение истории. М., 1991; Комаров С. А. Общая теория гос-ва и права. М., 1996; Теория гос-ва и права. М., 1997; Заг. теорія д-ви і права. X., 2002; Страхов М., Криворучко О. Методол. основи періодизації історії д-ви і права. «Вісник Академії правових наук України», 2003, № 2—3.

Ю. С. Шемшученко, В. І. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази