Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛЕВИЦЬКИЙ
   

ЛЕВИЦЬКИЙ

Орест Іванович [13(25).ХІІ 1848, с. Маячка, тепер Новосанжарського р-ну Полт. обл. — 9.У 1922, побл. с. Драбів, тепер смт Черкас, обл.; похов. у с. Митлашівка, тепер Драбівського р-ну тієї ж обл.] — укр. історик, правознавець, етнограф, академік УАН з 1918. Закін. 1874 істор.-філол. ф-т Київ, ун-ту. У 1874-1921 працював секретарем Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві, паралельно викладаючи лат. мову у 4-й Київській гімназії. У 1879—87 за сумісництвом служив пом. завідувача Центр, архіву давніх актів при Київ, ун-ті. Був д. чл. Рос. геогр. т-ва, Моск. археол. т-ва, Істор. т-ва Нестора-літописця, Наукового товариства імені Шевченка у Львові, одним

Левицький Орест - leksika.com.ua

з фундаторів і заступником голови Українського наукового товариства в Києві, активним співробітником журн. «Киевская старина», співредактором (разом з М. С. Грушевським) журн. «Україна». Член Київського юридичного товариства (відділення звичаєвого права), очолював термінал, комісію М-ва суд. справ Укр. Д-ви. Брав безпосередню участь у підготовці ряду випусків «Архива Юго-Западной России», зокрема публікацій Луцьких актових книг, Літопису Самовидця та збірника док-тів з історії церк.-реліг. відносин. Для розвитку укр. правознавства особливе значення мали праці Л., присвячені проблемам сімейних відносин, звичаїв та сімейного права: «Про сімейні відносини Південно-Західної Россії в XVI—XVII ст.» (1870), «Нариси історії народного життя в Малоросії у другій половині XVII ст.» (1902), «Риси сімейного побуту в Південно-Західній Россії у XVI—XVII ст.» (1909). Ост. праця вміщена у зб. «Акти про шлюбне право та сімейний побут у Південно-Західній Росії в XVI—XVII ст.», який вийшов за ред. Л. Окр. юрид. аспекти порушені в дослідженнях «Нарис внутрішньої історії Малоросії в другій половині XVII ст.» (1875), «Нариси стародавнього побуту Волині і України» (1891), «Про становище селян Південно-Західного краю в другій чверті XIX ст.» (1906). У лист. 1918 Л. включений до складу перших 12 фундаторів Укр. академії наук. В академії посів каф. звичаєвого права України, був головою Соціально-екон. відділу, очолював Комісію для виучування звичаєвого права України ВУАН, Правничо-термінологічну комісію, входив до складу Комісії для виучування історії західноруського і українського права ВУАН, був головою Правничого товариства. З грудня 1919 до липня 1921 — в. о. президента УАН, а в березні 1922 став третім в історії академії її президентом.

Літ.: Василенко М. П. Академік Орест Іванович Левицький. В кн.: Записки Соціяльно-екон. відділу УАН, т. 1. К., 1923; Москвич Л. Г. Творчий шлях О. І. Левицького.

В кн.: Історіогр. дослідження в УРСР, в. 4. К., 1972; Орест Левицький (1848-1922). Біобібліогр. покажчик. Полтава, 1993; Сарбей В. Г., Москович Л. Г. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848-1922). К., 1998.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази