Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІМ'Я ГРОМАДЯНИНА
   

ІМ'Я ГРОМАДЯНИНА

- прізвище, ім'я та по батькові громадянина, якщо інше не випливає із закону чи нац. традиції. За Цивільним кодексом України, гр-нин набуває і здійснює права та обов'язки за своїм іменем. Відомості про ім'я заносяться органами ЗАГСу до книги записів народжень, на підставі чого видається свідоцтво про народження. Ім'я дитини обирається батьками. Якщо у батьків спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і їхнім дітям. За умови різних прізвищ батьків дитині дають прізвище батька або матері за згодою батьків, а за відсутності згоци — відповідно до рішення органів опіки та піклування. По батькові присвоюється за іменем батька. Коли батьківство не встановлено — запис про батька дитини в книзі записів народжень провадиться за прізвищем матері; ім'я, по батькові та національність батька дитини теж записуються за вказівкою матері. У разі смерті батьків або неможливості для них з ін. причин зареєструвати народження дитини її ім'я визначається за заявою родичів, ін. осіб або адміністрації лік. закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини. Припинення шлюбу або визнання його недійсним не тягне за собою зміни прізвища дітей. У випадку, коли той з батьків, у кого дитина залишилася жити після припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, бажає дати їй своє прізвище, органи опіки і піклування, виходячи з інтересів дитини, можуть дозволити зміну прізвища. У разі усиновлення дитині на прохання усиновителів може бути присвоєно прізвище усиновителя і по батькові за іменем усиновителя, а також інше ім'я. Органи ЗАГСу вносять до актового запису про народження відповідні зміни і видають нове свідоцтво про н ародження. Ім'я усиновленого після досягнення ним 10 років може бути змінене за його згодою.

Повнолітній гр-нин має право змінити ім'я у встановленому законом порядку. Зміна повнолітнім гр-нином власного імені не тягне за собою припинення або зміни його прав та обов'язків. Прізвище гр-нина може змінюватися при укладенні шлюбу, коли один з подружжя за власним бажанням обирає або приєднує до свого прізвища прізвище другого з подружжя. При здійсненні окр. цив. прав фіз. особа відповідно до зак-ва може використовувати псевдонім.

Набуття прав і обов'язків під іменем ін. особи не допускається. Шкода, завдана гр-нинові внаслідок неправомірного використання його імені, відшкодовується згідно з ЦивК України. Правові питання, пов'язані з наданням гр-нинові імені або з його зміною, регулюються Кодексом про шлюб та сім 'ю України.

Літ.: Цив. право, ч. 1. К., 1997.

І. Ф. Севрюкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази