Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАНСЛАВІЗМ
   

ПАНСЛАВІЗМ

— сусп.-політ, течія, що базувалася на ідеях відродження та об'єднання всіх слов'ян, народів на основі їх політ., екон., культур, та духовної спільності. Джерелом ідеї слов'ян, єднання були нац. рухи та пожвавлення активності слов'ян, народів у кін. 18 — на поч. 19 ст. Разом з ідеями політ, визволення слов'ян, народів висувалися ідеї нац. визволення та розвитку, відродження нац. культури, а також об'єднання слов'ян, народів, які мали багато спільних етн., лінгв., реліг. рис і особливостей істор. розвитку. Ідеол. підґрунтям П. була теорія про особливу роль слов'ян, народів в історії та потреба їх держ. об'єднання. Однією з перших панславіст, орг-цій було «Літературне товариство», що існувало з 1845 у Парижі та об'єднувало польс. вихідців під проводом князя А. Чарто-рийського. Т-во мало на меті залучити слов'ян до об'єднання в окр. Слов'янське царство. До нього входили польс. поет А. Міцкевич та чес. філолог А. Й. Шафарик. В Україні П. трансформувався в ідею федер. союзу слов'ян, «де б кожна народність зберігала свої особливості при загальній особистій і суспільній свободі» (?. І. Костомаров). Укр. П. базувався на ідеології пробудження нац. свідомості слов'ян, народів, відродження їхніх мов і культур та федер. об'єднання на основі рівноправ'я і вільного розвитку кожного з народів. Найвідомішим виявом П. на укр. землях у складі Рос. імперії було виникнення і діяльність Кирило-Мефодіївського братства в Києві, члени якого пов'язували об'єднання слов'ян з їх нац.-визв. рухом. Впливи ідей П. помітні в укр. наук, і політ, колах (М. О. Максимович, О. М. Бодянський, ?. П. Галаган та ін.). Панславістські концепції відбилися у діяльності Головної Руської Ради (Львів), представники якої взяли участь у Слов'ян, конгресі 1848 (Прага).

В Росії П. зародився як реакція на поразку в Кримській війні 1853—56. В його основі були ідея докорінної відмінності слов'ян, народів, висновок про необхідність їх союзу на чолі з Росією. Рос. панславісти, висуваючи ідею монархіч. федерації, вважати, що об'єднання слов'ян, народів має привести до їх обрусіння та зверхності рос. мови в сфері культури й політики. В кінці 19 ст. ідеологія П. переживала занепад, проте пожвавилася напередодні Першої світ, війни як реакція на посилення нім. експансії.

Рад. влада спочатку засуджувала П. як реакц. ідеологію, але вдалася до її використання під час Другої світ, війни. В серпні 1941 у Москві утворено Всеслов'ян. к-т, скликано І Всеслов'ян. з'їзд. II Всеслов'ян. з'їзд відбувся 1946 в Белграді, але незабаром усі слов'ян, к-ти припинили свою діяльність. Після розпаду СРСР, у кін. 20 — на поч. 21 ст., спостерігається пожвавлення панславіст, ідеї. 1-2.VI 2001 в Москві прихильники «слов'янської єдності» Білорусі, Росії та України провели «з'їзд слов'янських народів». Прийнято «Основні напрями спільних дій слов'янської громадськості Білорусі, Росії, України», утв. Раду Собору слов'ян, народів.

Літ.: І Костомаров H. И.| Украйна. «Колокол», I860. № 61: Багалій Д. Ів. Шевченко і кирило-мефодіївці. Істор.-літ. розвідка. X., 1925; Исаев И. А. Полит.-прав. утопЯЯ в Рос-сии. Кон. XIX - нач. XX в. М., 1991.

І. К. Омельченко, О. а. Дубина.

 

Схожі за змістом слова та фрази