Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕЛИЩНА РАДА
   

СЕЛИЩНА РАДА

— орган місцевого самоврядування, що представляє тер. громаду селища і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та ін. законами України. Є представн. органом місц. самоврядування. Складається з депутатів, які обираються населенням відповід. території на основі загального, рівного і прямого виб. права шляхом таєм. голосування строком на 4 роки. В межах своїх повноважень С. р.: затверджує регламент ради; утворює і ліквідує викон. к-т, внутр. орг. структури ради, а також обирає відповід. посад, осіб; вирішує ін. орг. питання місц. значення; засновує засоби масової інформації; затверджує програми соціально-екон. та культур, розвитку відповід. адм.-тер. одиниць, цільові програми з ін. питань місц. самоврядування; затверджує місц. бюджет, вносить зміни до нього; встановлює місц. податки і збори; вирішує відповідно до закону питання регулювання зем. відносин; приймає рішення з питань адм.-тер. устрою у межах і порядку, визначених зак-вом; затверджує статут тер. громади та вирішує ін. місц. питання. Від імені та в інтересах громади с-ща С. р. здійснює права суб'єкта комунал. власності. Осн. орг.-прав. формою діяльності С. р. є сесія. Викон. органами С. р. є викон. к-т, відділи та управління С. р. З метою вивчення, поперед, розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, С. р. утворює пост, комісії та тимчас. контрольні комісії. Роботу С. р. та її викон. к-ту організує селищ, голова, якого обирають безпосередньо жителі с-ща і який скликає сесії ради, головує на її пленар. засіданнях, вносить на розгляд ради пропозиції і формує порядок денний сесії, підписує рішення ради, забезпечує їх виконання, здійснює керівництво апаратом ради, представляє її у відносинах з ін. суб'єктами. У межах своїх повноважень С. р. приймає нормат. та ін. акти у формі рішень. С. р. несе відповідальність за свою діяльність перед тер. громадою с-ща, д-вою, юрид. та фіз. особами. С. р. підзвітна, підконтрольна і відповідальна перед тер. громадою с-ща. Прав, статус С. р. визначається Конституцією, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) ін. нормат.-прав. актами.

Літ.: Місц. самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. К., 2000; Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місц. самоврядування в Україні. Муніцип. право. К., 2001; Муніцип. право України. К., 2001; Смирнова Т. С. Прав, регулювання місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази