Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК
   

ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК

лісорубний ордер -документ, яким дозволяється спец, використання ліс. ресурсів держ. чи місц. значення. Регулюється ст. 51 Лісового кодексу України, Правилами відпуску деревини на пні в лісах України (затв. КМ України 29.VIІ 1999) та Інструкцією про порядок видачі дозволів на спец, використання ліс. ресурсів (затв. М-вом охорони навкол. природ, середовища України 31.III 1993). Л. к. видається на: використання ліс. ресурсів держ. значення (заготівлю деревини при рубках головного користування та лісовідновних рубках і заготівлю живиці в лісах, які перебувають у держ. власності); використання ліс. ресурсів місц. значення (заготівлю деревини при рубках головного користування та лісовідновних рубках у лісах, що перебувають у колект. і приват, власності, а також заготівлю другоряд. ліс. матеріалів — пеньків, лубу, кори, деревної зелені тощо); проведення рубок догляду за лісом, сан. та ін. рубок, пов'язаних з лісогосп. заходами, і у випадках розчищення ліс. земель у зв'язку з буд-юм гідровузлів, трубопроводів, шляхів та ін. Л. к. видається лісокористувачам, яким зем. ділянки ліс. фонду надані місц. радами дія спец, використання ліс. ресурсів. Лісокористувачі можуть використовувати відповідні площі тільки для тих ліс. користувань, на які їм видано дозвіл. Видача Л. к. на використання ліс. ресурсів держ. значення здійснюється відповідно до затверджених КМ України лімітів, розподілених обл. держ. адміністраціями між лісокористувачами. Видача Л. к. на використання ліс. ресурсів місц. значення здійснюється на підставі лімітів, затв. відповідними місц. органами держ. викон. влади та погоджених з органами ліс. г-ва і органами екології та природних ресурсів, які визначають розподіл цих ліс. ресурсів між лісокористувачами. Л. к. видається держ. органами ліс. г-ва. Виданий Л. к. може бути скасований органом ліс. г-ва у випадках: закінчення строку лісокористування; ліквідації підприємства, установи, організації; вилучення земель у встановленому порядку; здійснення ліс. користувань не у відповідності з вимогами, передбаченими в Л. к.; заміни лісосік; добровільної відмови від лісокористування та в ін. випадках припинення права лісокористування; надходження вимоги від органів держ. сан. нагляду та ін. спец, уповноважених органів держ. контролю. Л. к. скасовується також у разі надмірно виписаного лісосічного фонду та видачі з порушенням правил відпуску ліс. ресурсів. Л. к. є первинним док-том, на підставі якого ведеться облік дозволеної до відпуску деревини з поділом її на ділову, дров'яну, хмиз та ін. лісопродукцію; облік коштів, нарахованих лісокористувачам за відпущені їм ліс. ресурси; контроль за виконанням лісокористувачами обов'язків щодо очищення лісосік, рац. розробки деревини, додержання встановлених у Л. к. строків операцій та вимог Правил відпуску деревини на пні; вирішення спорів між держ. лісогосп. органами і лісокористувачами про стягнення неустойки за порушення правил відпуску деревини на пні. Строк дії Л. к. встановлюється органом, який його видав, за погодженням з відповідною місц. радою.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази