Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІЗИНГ
   

ЛІЗИНГ

(англ. leasing, від lease — здавати в оренду, в найом; орендувати, наймати) — різновид підприєм. діяльності, спрямованої на інвестування власних, позичкових або залучених коштів шляхом надання майнового кредиту. Полягає у наданні лізингодавцем лізингоодержувачу у виключне користування на визначений строк за умови сплати період, лізингових платежів майна, яке лізингодавець набуває у власність за дорученням і погодженням (вибором) лізингоодержувача (непрямий Л.) або набув у власність раніше для цілей Л. (прямий Л.). Об'єктом Л. можуть бути неспоживні речі, що використовуються для підприєм. діяльності, та нематеріальні активи (право користування землею, водою, ін. природ, ресурсами, інтелектуал, власністю, право видавничої діяльності тощо). Закон України «Про лізинг» (1997) обмежує коло об'єктів Л. осн. засобами, за винятком: майна, забороненого до вільного обігу на ринку; цілісних майнових комплексів держ. підприємств, організацій та їхніх структур, підрозділів; зем. ділянок та ін. природ, об'єктів. Осн. суб'єктами Л. є лізингодавець, лізингоодержувач і продавець лізингового майна. Крім них, у Л. можуть брати участь кредитори лізингодавця, гаранти лізингоодержувача, сублізингодавці, страхувальники та ін. суб'єкти. Правовідносини між осн. суб'єктами Л. щодо надання майнового кредиту регламентуються договором Л. Останній є платним консенсуальним договором і може укладатися у формі тристоронньої або багатосторонньої угоди за участю всіх осн. суб'єктів Л. при непрямому Л. або двосторонньої угоди за участю лізингодавця і лізингоодержувача при прямому Л. Двостороннім є також договір зворотного Л., при якому продавець лізингового майна є одночасно лізингоодержувачем. Тристоронніми договорами і договорами зворотного Л. регулюються як передача у користування, так і купівля-продаж об'єкта Л., а двосторонніми — тільки передача його у користування, оскільки набуття майна лізингодавцем відбулося раніше. Договори Л. класифікуються за: об'єктами Л. (Л. рухом, майна, що було і не було у вжитку, Л. нерухом. майна, вироб. комплексів тощо); суб'єктами, що беруть участь у Л. (прямий, непрямий, зворотний, пайовий і роздільний Л.); сектором ринку, в якому здійснюється Л. (внутр. і міжнар. Л.); ступенем окупності інвестицій і можливістю чи неможливістю переходу об'єкта Л. у власність лізингоодержувача (фін. і оперативний Л.); способом передачі об'єкта Л. у власність лізингоодержувача (строковий, безстроковий щодо викупу і умовний Л.); умовами використання об'єкта Л. (цільовий і безумовний Л.); умовами надання послуг лізингоодержувачу (Л. з повним і непов. набором послуг, спец, послугами, компенсац., чистий); характером лізинг, платежів (Л. з грош., компенсац. і змішаним платежами). Найбільше практ. значення має поділ на договори фін. і операт. (операційного, експлуатаційного) Л. Характерною рисою договорів фінансового Л. є можливість переходу права власності на об'єкт Л. до лізингоодержувача після використання об'єкта Л. протягом строку, близького, як правило, до строку його повної амортизації. Строк дії договорів оперативного Л. є суттєво коротшим від строку повної амортизації об'єкта Л., а сам об'єкт після закінчення строку договору повертається лізингодавцю, якщо тільки договір не продовжується на новий строк. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта Л. та витрати на утримання об'єкта Л., крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, при оперативному Л. несе лізингодавець, а при фінансовому — лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором.

Істотними умовами договору Л. за Законом України «Про лізинг» є: найменування сторін; об'єкт Л. (склад і вартість майна), умови та строк його поставки; строк, на який укладається договір Л.; розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду; умови переоцінки вартості об'єкта Л.; умови повернення об'єкта Л. у разі банкрутства лізингоодержувача; умови страхування об'єкта Л.; умови експлуатації й тех. обслуговування, модернізації об'єкта Л. та надання інформації щодо його тех. стану; умови повернення об'єкта Л. чи його викупу після закінчення договору Л., умови дострокового розірвання договору Л.; відповідальність сторін; дата і місце укладення договору. Строк договору Л. визначається за домовленістю сторін, але не може перевищувати строк повної амортизації об'єкта Л.

Я. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази