Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
   

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

— угода між автором (його спадкоємцем чи правонаступником) літ., мист., наукового твору та відповідною юрид. особою про використання такого твору. Укладання А. д. є обов'язковим, крім випадків, коли законом прямо передбачена можливість використання твору без згоди автора або ін. особи, що має авторське право. А. д. повинні укладатись у письм. формі, якщо законодавством про авторське право і суміжні права не встановлено інше. Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними. Недійсними визнаються і умови договору, що обмежують права авторів на створення майб. творів на дану тему чи в цій галузі. Всі права на використання твору, не передані за А. д., зберігаються за автором. А. д. вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто угоди щодо всіх його суттєвих умов. До цих умов А. д. чинне законодавство відносить: спосіб використання твору, розмір та порядок виплати винагороди, термін дії договору і використання твору тощо. А. д. можуть передбачатися й ін. умови, причому суттєвими мають вважатися ті умови, на узгодженні яких наполягає хоча б одна із сторін договору. Якщо протягом обумовленого договором терміну твір не буде використано, автор має право вимагати відшкодування збитків. За-, лежно від способу використання твору (опублікування, публічне виконання, передача по радіо чи телебаченню тощо) розрізняють видавничі, сценарні, постановочні та інші А. Д. М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази