Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІКАРНЯНИЙ ЛИСТОК
   

ЛІКАРНЯНИЙ ЛИСТОК

листок непрацездатності — документ, що посвідчує тимчас. непрацездатність працівника і є підставою для призначення та виплати йому допомоги по тимчас. непрацездатності. Порядок видачі Л. л. встановлено Інструкцією ВЦРПС і Наркомату охорони здоров'я СРСР (затв. постановою РНК СРСР від 14.VIII 1937, зі змінами і доп. від 12.ХІ 1984). На підставі Л. л. працівник тимчасово звільняється від виконання труд, обов'язків не тільки у зв'язку з хворобою або травмою, а й санат.-кур. лікуванням, хворобою члена сім'ї у зв'язку з необхідністю догляду за ним, у випадку карантину тощо. Л. л. видається також при тимчас. переведенні на ін. роботу у зв'язку із захворюванням на туберкульоз або профес. захворюванням, при наданні відпустки жінкам у зв'язку з вагітністю і пологами та в деяких ін. випадках.

Л. л. видають лікарі лік. і санат. установ системи М-ва охорони здоров'я України. Платним поліклінікам і установам видавати Л. л. заборонено. При втраті працездатності у зв'язку з хворобою або каліцтвом Л. л. видають на заг. підставах лікуючі лікарі поліклінік, амбулаторій, диспансерів, лікарень і оздоровчих пунктів. Лікарі мають право одноособово видавати Л. л. не більш як на 3 дні, а всього по захворюванню або каліцтву — не більш як на 6 днів. Л. л. більш ніж на 6 днів лікуючий лікар продовжує тільки із затвердженням гол. лікарем або лікарсько-консультативною ком ісією (ЛКК). Відпустка у зв'язку з хворобою або каліцтвом надається на період до поновлення працездатності або до встановлення інвалідності лікарсько-трудовою експертною комісією (ЛТЕК). При втраті працездатності у зв'язку з побут, травмою на перші 5 днів видають довідку, а з 6-го дня непрацездатності — Л. л. Видача Л. л. з 1-го дня непрацездатності передбачена у разі, коли травма настала в результаті стих, лиха (землетрусу, повені, пожежі тощо) або через анатом, дефект потерпілого. Л. л. на весь період непрацездатності видається за заг. правилами. При захворюваннях, спричинених сп'янінням або діями, пов'язаними із сп'янінням, а також зловживанням алкоголем (травма, біла гарячка, хрон. алкоголізм) Л. л. не видають. У цьому разі лік. установа видає довідку. Під час епідемій грипу дозволяється видавати Л. л. при першому зверненні на 5 днів з подовженням строку дії лікарняного на один день. Ті, хто хворіє тривалий час, направляються на ЛТЕК не пізніше 4 місяців з дня настання непрацездатності.

Л. л. по догляду за хворим членом сім'ї видається не більше як на 3 дні. По догляду за хворою дитиною, що не досягла 14 років, Л. л. видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більш ніж на 14 календ, днів. Не дозволяється видавати Л. л. для догляду: за хронічно хворими; за хворим, якщо йому надається місце в стаціонарі, але він сам (або його сім'я) відмовляється від місця; за здоровими дітьми, напр., у разі хвороби матері або накладення карантину на дит. садок, дитину і т. п. (в цьому разі працюючому членові сім'ї, який доглядає за дитиною, видають довідку про хворобу матері або про карантин).

При лікуванні у стаціонарі (лікарні, клініці тощо) Л. л. за час перебування видають лікуючий лікар разом із зав. відділення. На час санат.-кур. лікування Л. л. видають за окр. правилами. Л. л. у зв'язку з вагітністю і пологами видають жіноча, жіночо-дитяча консультації, пологовий будинок, а також лікарні та ін. лік. установи тривалістю до пологів 70, а після пологів — 56 календ, днів (70 календ, днів у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. Допомога по соціальному страхуванню призначається тільки за наявності Л. л. Всі ін. док-ти (напр., довідки) не є підставою для виплати допомоги.

Працівникам, в яких тимчас. непрацездатність настала за межами пост, місця проживання (напр., під час відрядження, у будинку відпочинку тошо), Л. л. видають у місці їх тимчас. перебування із затвердженням його гол. лікарем лік. установи, що видала Л. л. Зразок і тех. опис Л. л. затв. наказом М-ва охорони здоров'я України, М-ва праці України, М-ва статистики України та Фонду соціального страхування України від 27.III 1997. Бланки Л. л. повинні зберігатися як бланки док-тів суворого обліку. Про видачу їх лікар повинен звітувати у встановленому порядку здачею корінців.

М. С. Королевич, Л. О. Кузнецова.

 

Схожі за змістом слова та фрази