Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВИСНОВОК СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА
   

ВИСНОВОК СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА

— процес, документ, який оформляється експертом при проведенні експертизи, виконаної на підставі постанови суд.-слідчих органів чи ухвали суду. Його структура передбачена Кримінально-процесуальним кодексом України (ст. 200) та Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи МОЗ України (1995). В. с.-м. е. складається із вступної, дослідної і підсумкової частин.

У вступ, частині зазначаються: час, місце, умови (освітлення, температура тощо), назва документа, на підставі якого проводиться експертиза, прізвище, ім'я та по батькові експерта, його місце роботи, стаж, кваліфікація, вчений ступінь тощо; всі паспортні дані померлого або особи, яка підлягає експертизі, назва і номер крим. чи цив. справи, кількість томів та аркушів, перелік об'єктів і зразків, що надійшли на експертизу; особи, присутні при виконанні експертизи; перелік поставлених питань. Експерт підтверджує, що йому відомі профес. права та обов'язки і що він попереджений про крим. відповідальність за відмову проведення експертизи та за подання неправдивого висновку (цим вказаний документ відрізняється від акта судово-медичного дослідження). Далі наводяться відомості про обставини справи, зміст мед. документів, скарги особи, яку обстежують, тощо. При проведенні дод. або повторної експертизи зазначаються обставини, пов'язані з її необхідністю.

Досл. частина має містити докладний опис процесу дослідження і всіх виявлених при цьому даних. Структура досл. частини та обсяг необхід. відомостей визначаються видом експертизи. За необхідності додається ілюстрат. матеріал (фотографії, малюнки, графіки тощо). Вступ, і досл. частини становлять протокол, який оформляється безпосередньо у процесі проведення експертизи і підписується експертами. У підсумковій частині експерт дає відповіді на всі питання постанови. Підсумки мають бути науково обгрунтованими, випливати з факт, даних, отриманих у процесі проведення усіх досліджень, та аналізу обставин справи. їх складають не пізніше як через З доби після закінчення досліджень. Експертиза проводиться протягом одного місяця з дня отримання від слідчих органів необхід. матеріалів.

При перевищенні встановлених строків дослідження експерт має дати відповідне пояснення своєму керівникові (нач. бюро суд.-мед. експертизи) і письмово повідомити про це особу, яка призначила експертизу. В. с.-м. е. складається у 2 прим., підписується експертом, скріплюється печаткою установи. Один примірник надсилається особі, яка призначила експертизу, другий зберігається в архіві бюро судово-медичної експертизи. Підміняти висновок довідками, виписками, використовувати для цього документа незатверджені форми та бланки анкетного типу забороняється. Літ.: Вермель И. Г. Вопросы логики в суд.-мед. заключениях. М., 1974; Його ж. Вопросы теории суд.-мед. заключения. М., 1979; Вермель И. Г., Солохин А. А. Форм, логика в суд. медицине. М., 1995.
І. О. Концевич.

 

Схожі за змістом слова та фрази