Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІКЛУВАЛЬНИК
   

ПІКЛУВАЛЬНИК

— особа, призначена в установленому законом порядку надавати допомогу у здійсненні прав та обов'язків неповнолітніми віком від 15 до 18 років (у Сімейному кодексі України 2002, який вступає в силу з 1.1 2003, — від 14 до 18 років), гр-нами, що визнані судом обмежено дієздатними, та гр-нами, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права. Обсяг правомочностей П. залежить від правового статусу підопічного. П. неповнолітніх мають право давати згоду на укладення ними угод, які за законом ці особи не можуть укладати самостійно. П. обмежено дієздатних осіб можуть давати згоду на укладення ними угод та розпорядження майном відповідно до норм цив. зак-ва. П. дієздатних осіб надають цим особам допомогу при здійсненні ними своїх прав і виконанні обов'язків, а також охороняють їх від зловживання з боку третіх осіб.

До призначення П. ставляться такі ж вимоги, як і до призначення опікунів. Зміст прав та обов'язків П. і опікунів практично однаковий. Відмінність між ними полягає у тому, що опікун повністю замінює собою особу, над якою встановлено опіку, а П. тільки допомагає підопічному здійснювати належні йому права шляхом порад, а також дає або не дає згоду на укладення ним певних угод. Припиняється піклування за таких самих підстав, що й опіка. П. на його прохання може бути звільнений від виконання своїх обов'язків, якщо орган опіки і піклування за місцем проживання підопічного визнає, що це прохання викликане поваж, причиною (хвороба, зміна умов проживання, тривале відрядження тощо). Орган опіки і піклування за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, держ. органів або громад, орг-цій може звільнити П. від виконання покладених на нього обов'язків, коли встановить, що П. не відповідає своєму призначенню або неналеж. чином виконує свої обов'язки. П., так само як і опікун, може бути притягнутий до відповідальності у разі зловживання своїми правами та залишення підопічних без нагляду. Окр. підставами припинення прав П. зак-во передбачає: досягнення підопічним 18 років, смерть підопічної особи та одруження неповноліт. особи — в цих випадках піклування припиняється автоматично скасуванням судом обмеження у дієздатності підопічного; коли відпала причина встановлення піклування над особами, які за станом здоров'я не могли самостійно захищати свої права — піклування припиняється за рішенням органу опіки та піклування.

Прав, регулювання діяльності П. здійснюється відповідно до норм КпШС України (ст. 131 — 157), Правил опіки та піклування (затв. Держ. к-том України у справах сім'ї та молоді, М-вом освіти і науки України, М-вом охорони здоров'я України та М-вом праці та соціальної політики України 26.У 1999). В СК України діяльність П. регламентується нормами гл. 19 (ст. 243-251).

Літ.: Сімейне право України. К., 1997; Співак В. М., Гопанчук В. С. Законодавство України про шлюб і сім'ю. К., 1998; Нечаева А. М. Семейное право. М., 1998.

І. Ф. Севрюкова.

{mospagebrea k}