Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Л-лам arrow ЛАЗАРЕВСЬКИЙ
   

ЛАЗАРЕВСЬКИЙ

Олександр Матвійович [8 (20).VІ 1834, с. Гирівка, тепер с. Шевченкове Конотопського р-ну Сум. обл.—31.ІІІ (13.IV) 1902, с. Підлипне, тепер Конотопського р-ну Сум. обл.] — укр. історик, що еволюціонував від демократичного просвітительства в бік бурж. лібералізму. Походив з дрібномаєтних дворян. У 1858 закінчив істор.-філол. ф-т Петербурзького ун-ту. В 60—70-х рр.служив здебільшого в судових установах на Чернігівщині, Полтавщині, Курщині, з 1880 — в Києві. Автор праць переважно з історії Лівобережної України 2-ї пол 17— 18 ст. Брав участь у роботі ряду наук. орг-цій і закладів Петербурга, Чернігова, Києва (найбільше — в Історичному товаристві Нестора-літописця), один із засновників журн. "Киевская старина", запровадив у наук. обіг знайдене ним в архівосховищах першоджерело з історії України — "Генеральний опис Малоросії" (див. Генеральний опис Лівобережної України 1765— 69). Істор. концепція Л., об'єктивно спрямована на викриття укр. козацької старшини як визискувача і гнобителя трудящих мас, вироблялася під впливом антикріпосниц. творів Т Г. Шевченка, з яким Л. підтримував дружні зв'язки. На основі документів Л. першим в історіографії довів, що кріпосницькі відносини на Лівобережній Україні запровадила місц. козац. старшина, а царське законодавство лише закріпило їх юридично. В деяких працях ("Павло Полуботок", 1880; "Замітки про Мазепу", 1898) виступив з критикою бурж.-націоналістичних концепцій історії України. Л. видав цінні документальні збірники "Сулимівський архів" (1884), "Мотижинський архів" (1890), "Щоденник генерального підскарбія Якова Марковича" (1893, 1895, 1897) та інші. Багатий фактичний матеріал праць Л., які об'єктивно спростовують бурж.-націоналістичну теорію "безкласовості" укр. нації, використовують рад. історики, разом з тим відкидаючи бурж.-ліберальні трактування, недооцінку автором ролі нар. мас, нерозуміння соціального змісту класової боротьби селянства проти поміщиків, ідеалізацію діяльності на Україні деяких царських урядовців, прояви непослідовності у висвітленні істор. процесу закріпачення селянства і козац. бідноти на Лівобережній Україні в 17— 18 ст.

Тв.: Малороссийские посполитые крестьяне (1648 — 1783 гг.). К., 1908; Описание старой Малороссии, т. 1—3. К., 1888—1902; Очерки, заметки и документы по истории Малороссии, в. 1-5. К., 1891-99.

Літ.: Марченко М. І., Полухін Л. К. Видатний історик України О. М. Лазаревський. К., 1958; Сарбей В. Г. Історичні погляди О. М. Лазаревського. К., 1961.

В. Г. Сарбей.

Лазаревський - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази