Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ БАНКУ
   

ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ БАНКУ

-спец, орган, який утворюється Національним банком України на певний період у зв'язку з істотною загрозою платоспроможності банк, установи. Функції цього органу виконують особи, які призначаються НБУ. Зокрема, тимчас. адміністратором може бути: юрид. особа, яка виконує діяльність щодо Т. а. б. та/або ліквідації банку, надання аудиторських, юрид. або консультац. послуг і має не менше трьох працівників із сертифікатом НБУ на право входити до складу Т. а. б.; незалеж. експерт (за договором); службовець НБУ. До участі в Т. а. б. допускаються лише особи, які мають відповід. сертифікат НБУ, високі профес. та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, екон. чи юрид. освіту та необхід. досвід. Оплата праці та дод. винагороди тимчас. адміністратора, а також спеціалістів, залучених ним для забезпечення виконання своїх повноважень, провадиться згідно з укладеними з ними договорами за рахунок банку, до якого їх призначили або залучили. НБУ має право в будь-який момент усунути тимчас. адміністратора від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності встановленим вимогам. Тимчас. адміністратором не може бути особа: яка є кредитором, пов'язаною з банком особою або його акціонером; має судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, або є обвинуваченою у крим. справі; не виконала своїх зобов'язань перед будь-яким банком.

Права та обов'язки тимчас. адміністратора, вимоги, порядок та умови призначення і звільнення, звітності про діяльність на цій посаді, страхування його відповідальності, життя та здоров'я тощо визначаються Законом України «Про банки і банківську діяльність» (2000, з наст, змінами і доп.) та окр. актами НБУ.

Т. а. б. призначається у разі: системат. порушень банком закон, вимог НБУ; зменшення розміру регулятивного капіталу банку на 30 % за ост. 6 міс. з одночасним порушенням хоча б одного екон. нормативу; якщо банк за 15 роб. днів не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань; арешту або набуття закон, сили обвинувальним вироком щодо злочин, діянь керівників банку; вчинення банком дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, док-тів; необгрунтованої відмови банку в наданні док-тів чи інформації, передбачених законом, уповноваженим представникам НБУ; виникнення публіч. конфлікту в керівництві банк, установи; наявності клопотання банку про призначення Т. а. б. Строк повноважень Т. а. б. не може перевищувати одного року від дня її призначення. Цей строк може бути продовжений НБУ до одного року для системоутворюючих банків. Від дня призначення Т. а. б. повноваження заг. зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до неї, а укладені після цього керівниками банку угоди є недійсними від моменту їх укладення. З метою створення сприятливих умов для відновлення фін. стану банку, який відповідав би встановленим законом та нормат.-прав. актами НБУ вимогам, останній має право введення мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення Т. а. б. на строк не більше як 6 місяців. Протягом дії мораторію забороняється стягнення грош. коштів і вилучення майна на підставі виконавчих та ін. док-тів, а також не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фін. (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грош. зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Мораторій не поширюється на обслуговування поточних банк, операцій, на вимоги щодо зарплати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю і життю гр-н, автор, винагороди, а також на задоволення в имог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення Т. а. б.

Літ.: Костюченко О. А. Банк, право. К.., 2003; Орлюк О. П. Банк, система України. Правові засади організації. К., 2003.

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази