Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕКВЕСТР
   

СЕКВЕСТР

(лат. sequester — посередник; лат. sequestrum — зберігання) — 1) У рим. цив. праві довірена особа — секвестарій, якій сторони за взаємною згодою передавали на тимчас. зберігання певну спірну річ до вирішення спору по суті. Передача майна здійснювалася з метою недопущення заволодіння ним неправомір. способом третіми особами. У цьому випадку секвестарій наділявся володільницьким інтердиктом проти порушників права власності. Термін уживався також у значеннях: договору, на підставі якого спірна річ передавалася секвестарію на зберігання; одного з видів тимчас. утримування будь-якої речі (detentio), за яким у силу надання їй володільницького захисту ця річ набувала режиму володіння (possessio).

2) У сучас. цив. праві — тимчас. передача майна, на яке претендують дві сторони, третій особі (стороні) до остаточного вирішення спору або накладення арешту на спірне майно. В зак-ві багатьох європ. країн передбачені два види Сі: договірний і судовий. У першому випадку за договором про С. двоє або більше осіб, між якими виник спір про право на певне майно, передають його третій особі. Остання бере на себе зобов'язання після вирішення судом спору повернути майно закон, власнику або тій особі, яку за взаєм, згодою {мировою угодою) визначать сторони спору. У другому випадку майно, що є предметом спору двох чи кількох осіб, може бути передане на зберігання у порядку С. за рішенням суду. Тимчас. зберігачем майна за судовим С. може бути особа, що призначена судом, а також особа, яка визначена за взаєм, згодою усіх суб'єктів спору. В обох випадках повинна бути згода зберігача, якщо законом не встановлено інше.

На тимчас. зберігання у порядку С. може передаватись як рухоме, так і нерухоме майно. Зберігач майна має право на певну винагороду за рахунок сторін спору, якщо договірним або судовим С. не передбачено інше.

3) У бюдж. праві — законодавчо передбачений спец, механізм, який запроваджується у випадках, коли при виконанні бюджету виникає перевищення встановленого рівня бюдж. дефіциту або скорочується надходження від доход, джерел, а також у випадках, коли в процесі виконання бюджету дефіцит не зменшується, у результаті чого стає неможливим фінансування передбачених бюджетом заходів. Фін.-екон. і прав, механізм С. полягає у пропори, зниженні держ. видатків на 5, 10, 15 і т. д. відсотків щомісячно за всіма (крім т. з. захищених статей) статтями бюджету протягом періоду, що залишився до завершення поточ. фін. року. Порядок та умови секвестрування Держ. бюджету і місцевих бюджетів в Україні визначаються Бюджетним кодексом (2001) та ін. актами бюдж. зак-ва.

Літ.: Бартошек М. Рим. право: Понятия, термины, определения. М., 1989; Подопригора А. А. Основы рим. ґражд, права. К., 1994; Фінансове право. К., 1999; Василик О. Д., Павлюк К. В. Держ. фінанси України. К., 2002; Бюдж. зак-во України. К., 2002.

В. П. Нагребельний, О. А. Підопригора.

 

Схожі за змістом слова та фрази