Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стрих-судн arrow СТУПЕНЕВИЙ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ ПОРЯДОК ПРИ ГЕТЬМАНІ
   

СТУПЕНЕВИЙ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ ПОРЯДОК ПРИ ГЕТЬМАНІ

— документ, який визначав порядок і права рангових осіб у військ. адміністрації Лівобережної України з 60-х рр. 17 до 80-х рр. 18 ст. На чолі адміністрації стояв гетьман з генеральною старшиною, яка, за цим документом, складалася з генерального обозного (начальника військ. артилерії), генерального писаря (відав гетьманською канцелярією і зовн. зносинами), генерального підскарбія (відав фінанс. справами), двох генеральних осавулів (військ. інспекторів, які одночасно виконували обов'язки гетьманських ад'ютантів), генерального хорунжого і генерального бунчужного, які, крім виконання обов'язків, подібних до обов'язків осавула, в урочистих випадках виступали: перший з військовою корогвою, другий з бунчуком. Лівобережна Україна поділялася на десять полків, на чолі кожного з яких стояв полковник з полковою старшиною: обозним, писарем, суддею, осавулом, хорунжим. Полкова старшина виконувала ті самі функції, що й генеральна старшина, але в межах полку. Полки поділялися на сотні, кількість яких залежала від кількості населення полку. Сотню очолював сотник з сотенною старшиною: писарем, осавулом і хорунжим. Обов'язки судді виконував сотник. Документ був за наказом імп. Єлизавети Петрівни 1743 перекладений з польської і латинської мов на російську і доданий до збірника законів "Права, за якими судиться малоросійський народ".

В. О. Голобуцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази