Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІСІЯ ООН З НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
   

КОМІСІЯ ООН З НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

(United Nations Commission on Narcotic Drugs) — орган Організації Об'єднаних Націй (ООН), утворений за резолюцією Економічної і соціальної ради ООН(ЕКОСОР) 16.ІІ.1946. До Комісії входять держави — члени ООН, які представляють різні геогр. регіони та основні правові системи світу. Україна — член Комісії з 1994. Як спостерігачі у роботі Комісії беруть участь держави — не члени ООН (Ватикан та Швейцарія), а також спостерігачі від Палестини. Повноваження Комісії визначені у Статуті ООН, ст. 5 і 8 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 та в ст. 17 Конвенції про психотропні речовини 1971. Так, відповідно до ст. 8 Єдиної конвенції 1961 Комісія має право: а) вносити зміни до всіх Списків наркот. засобів; б) звертати увагу Міжнар. к-ту по контролю над наркотиками на обставини, що можуть мати відношення до його компетенції; в) давати рекомендації щодо реалізації цілей і постанов .Єдиної конвенції 1961, включаючи програми наук, досліджень та обмін н.-т. інформацією; г) звертати увагу держав, які не є учасниками Єдиної конвенції 1961, на постанови та рекомендації, які приймає Комісія на підставі даної конвенції, з тим щоб вони розглянули питання про вжиття відповід. заходів. Комісія брала активну участь: у підготовці й прийнятті всіх осн. міжнар. договорів стосовно наркот. засобів і психотроп, речовин, боротьби з їх незакон, обігом; у підготовці міжнар. форумів з проблем наркотиків, зокрема в організації 20-ї спец, сесії ГА ООН (черв. 1998), присвяченої боротьбі з незакон, обігом наркотиків. Усі постанови і рекомендації К. ООН з н. з. (за винятком постанов про зміни в Списках наркот. засобів), що приймаються на підставі ст. 8 Єдиної конвенції 1961, підлягають затвердженню ЕКОСОР або ГА ООН у тому самому порядку, що й ін. постанови та рекомендації Комісії.

На регіон, (субрегіональному) рівні діють допоміжні органи Комісії — наради керівників нац. установ по забезпеченню реалізації законод. актів про наркотики. Комісія проводить свої щорічні сесії у Віденському міжнар. центрі. Місцеперебування — м. Відень (Австрія).

В. О. Романюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази