Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow опе-орд arrow ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
   

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

— вибір і здійснення найкращої програми дій для досягнення бажаного стану керованого об'єкта (виходячи з його певного початкового стану) впливом на параметри управління. Критерієм О. у. можуть бути різні тех., екон. та ін. показники функціонування об'єкта. О. у. має теор., обчислювальні та прикладні аспекти. Поведінка об'єкта описується математично, рівняннями. Матем. теорія О. у. розглядає некласичні варіаційні задачі. При розв'язанні задач О. у. застосовують ідеї динамічного програмування. Оптимальне управління можливе лише на основі взаємозв'язку економіко-матем. моделей (див. Моделювання економічних процесів) а ітеративного людино-машинного процесу та їхньої узгодженості. О. у. сприяє успішному розв'язанню наук.-тех. і нар.-госп. завдань на базі раціонального використання наявних ресурсів. Основою О. у. є оптимальне планування, гол. умовою якого є порівняння очікуваних результатів і затрат при розподілі ресурсів на розв'язання найважливіших соціально-екон. проблем та при розподілі виробничих завдань і ресурсів між галузями нар. г-ва. О. у. забезпечує випуск заданого обсягу продукції з найменшими затратами або максимізацію екон. результату, узгодженість екон. інтересів виробн. колективів між собою і з нар.-госп цілями, наближення нар. г-ва до екон. оптимуму (див. Народногосподарський оптимум).

В К Черняк.

 

Схожі за змістом слова та фрази