Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІММІГРАНТ
   

ІММІГРАНТ

[лат. -той, що вселяється] — особа, яка в'їхала або в'їздить на тер. д-ви, що не є д-вою громадянства чи країною пост, (звичайного) проживання цієї особи, з дотриманням встановленої зак-вом процедури в'їзду в д-ву з метою поселення на її території для пост, або тимчас. проживання. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991) поняття «постійне місце проживання» визначає як місце проживання на тер. якої-небудь д-ви не менше одного року фіз. особи, яка не має пост, місця проживання на території ін. держав і має намір проживати на території цієї д-ви протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою служб, обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом).

На відміну від права особи на еміграцію право особи на імміграцію у міжнародному праві не закріплено. Передбачено лише право на рееміграцію (повернення особи в д-ву, з якої вона емігрувала) та репатріацію (повернення особи на пост, проживання в д-ву свого громадянства чи етн. походження). Відповідні положення містяться, зокрема, в Загальній декларації прав людини 1948 (п. 2 ст. 13), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 (п. 4 ст. 12), Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 (ст. 5), Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 (а. 2 ст. З Протоколу № 4). У Конституції України зазначено, що гр-нин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну (ст. 33). Умови, за яких іноземець чи особа без громадянства можуть отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на пост, проживання в Україну, визначені ст. З Закону України «Про правовий статус іноземців» (1994). Цією ж статтею передбачено, що «порядок видачі дозволу на імміграцію, а також посвідки на постійне або тимчасове проживання та вирішення ін. питань, пов'язаних з імміграцією іноземців, визначається Законом України про імміграцію».

Порядок в'їзду іноземців та осіб без громадянства регулюється пост. КМ України «Про Правила в'їзду іноземців в Україну та виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» від 29.XII 1995.

Літ.: Human Rights. A Compilation of International Instruments. N. Y., 1978.

В. П. Суботенко.