Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ
   

ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ

- операція, дія, рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. В Україні суспільні відносини у сфері П. г. регулюються Конституцією, Законами «Про зв'язок» (1995), «Про Національний банк України» (1999), «Про банки і банківську діяльність» (2000, з наст, змінами і доп.), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001), ін. актами зак-ва та нормат.-прав. актами НБУ, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, з інкасо, по договір, гарантіях Міжнар. торг, палати та ін. міжнар.-прав, актами з питань П. г.

Суб'єктами правовідносин, що виникають при здійсненні П. г., є юрид. і фіз. особи. Відносини між цими суб'єктами регулюються на підставі відповід. договорів, укладених з урахуванням вимог зак-ва України. При проведенні П. г. можуть застосовуватися акредитивна, вексельна, інкасова форми розрахунків, а також форми розрахунків за гарантійними зобов'язаннями, чеками з використанням док-тів на переказ тощо. Зак-во і банк, практика виділяють три основні стадії П. г.: ініціювання П. г.; виконання міжбанк. (внутрібанківського) П. г.; завершення П. г. Ініціатором П. г. може бути платник, а також отримувач у разі ініціювання П. г. за допомогою платіжної вимоги при договір, списанні коштів та в ін. випадках, передбачених зак-вом, а також стягувач, що отримує відповідне право виключно на підставі визначених законом викон. док-тів. Ініціювання П. г. може проводитися шляхом подання платником до банку розрахункового док-та або док-та на переказ готівки, використання держателем спец, платіж, засобу для оплати вартості товарів і послуг або для отримання грошей у готівковій формі, подання отримувачем платіжної вимоги при договір, списанні та ін. чином. Ініціювання П. г. здійснюється за такими видами розрахункових (платіжних) док-тів: платіжне доручення; платіжна вимога — доручення; розрахунковий чек; платіжна вимога. НБУ має право встановлювати ін. види розрахункових док-тів.

Виконання міжбанків. (внутрібанківського) П. г. здійснюється шляхом: проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в НБУ; проведення суми П. г. через кор. рахунки, що відкриваються банками в ін. банках або в розрахунковому банку. Внутрібанк. переказ здійснюється у порядку, визначеному правилами ві дповідної внутрібанк. платіжної системи. П. г. вважається завершеним від моменту зарахування суми на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі. В разі порушення порядку і умов П. г., забезпечення захисту інформації банки, платники, стягувачі, неналежні отримувачі коштів, установи не-банк. платіжних систем та ін. суб'єкти П. г. несуть майн. відповідальність (пеня, штраф), передбачену Законом «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (ст. 32—37) та відповід. цив.-правовими договорами. Контроль за дотриманням учасниками платіж, систем нормат.-прав. актів, що регламентують порядок проведення П. г., а також застосування відповід. заходів впливу, передбачених зак-вом України, покладаються на НБУ. Спори, що виникають у процесі П. г., вирішуються у суд. порядку.

Літ.: Банк, право України. К.. 2000.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази