Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛЮБАВСЬКИЙ
   

ЛЮБАВСЬКИЙ

Матвій Кузьмич [1(13). VІІІ 1860, с. Великі Можари, тепер Сараєвського р-ну Рязан. обл., Росія — 22.ХІ 1936, Уфа] — рос. історик, доктор рос. історії з 1900, професор з 1901, академік АН СРСР з 1929. Закін. 1882 істор.-філол. ф-т Моск. ун-ту. Тривалий час працював у ньому: приват-доцент (з 1894), а з 1901 (після захисту докт. дис. «Литовсько-руський сейм», 1900) — екстраординарний професор, у 1908— 11 — декан істор.-філол. ф-ту, протягом 1911 — 17 — ректор. Одночасно читав лекції на Вищих жіночих курсах. У 1918— 20 — завідувач Моск. обласного управління архівної справи; 1920— 30 — директор Древлесховища. Був дійсним членом, а з 1913 — головою Моск. т-ва історії і старожитностей російських. 1930 Л. проходив по «Академічній справі», був репресований, позбавлений звання академіка і засланий до м. Уфи на 5 років. У 1932—35 працював наук, співробітником Башкир. НДІ нац. культури. 1967 реабілітований, поновлений д. чл. АН СРСР.

Наук, інтереси Л. стосувалися історії д-ви і права України періоду Великого князівства Литовського, історичної географії, слов'ян, історії. Належав до держ. (юридичної) школи історіографії. Найб. здобутки мав у дослідженні центр, та місц. органів управління, адм.-тер. поділу, систем, аналізу істор.-правових пам'яток Вел. князівства Литовського. Започаткував наук, школу істориків, до якої належали М. В. Довнар-Запольський та ін. Осн. праці: «Історична географія Росії у зв'язку з колонізацією» (1909), «Нарис історії Литовсько-Руської держави до Люблінської унії включно» (1910), «Лекції з давньої руської історії до кінця XVI ст.» (1918), «Огляд історії руської колонізації з давніх часів і до XX ст.» (вид. 1996).

Любавський М.К. - leksika.com.ua

Літ.: Богословский М. И. Записка об уч. трудах М. К. Любавского. В кн.: Записки об уч. трудах действ, членов Академии наук СРСР по отделению гуманитар, наук, избранных 12 января и 13 февраля 1929 г. Ленинград. 1930; Дегтярев А. Я., Иванов Ю. Ф., Карев Д. В. Академик М. К. Любавский и его наследие. В кн.: Любавский М. К. Обзор истории рус. колонизации с древнейших времен и до XX в. М„ 1996.

Т. I. Бондарук.

 

Схожі за змістом слова та фрази