Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМП'ЮТЕРНЕ ПРАВО
   

КОМП'ЮТЕРНЕ ПРАВО

- комплексна галузь права, яка регулює сусп. відносини у сфері інформатики, створення і використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), засобів і продуктів електрон, програмування. У значенні «комп'ютерне право» вживаються також термінал, конструкції, зокрема «електронне право», «кібернетичне право» («правова кібернетика»). К. п. є складним правовим утворенням і в умовах зростання темпів інформатизації та комп'ютеризації сусп-ва, розвитку н.-т. прогресу перебуває у стадії становлення. Предметом К. п. є правове регулювання ін-форм. відносин у частині, пов'язаній зі створенням і використанням ЕОМ, комп'ютерних технологій, автоматиз. систем управління (АСУ), машинної інформації тощо. Ці відносини частково регулюються нормами адм., цив., труд., крим. та ін. галузей права. Структура ж К. п. дає змогу забезпечити комплексний підхід до регулювання зазначених відносин. Метод К. п. є комплексним і становить комбінацію методів та норм ін. галузей і підгалузей права. Дальший розвиток методу К. п. пов'язаний зі створенням нових поколінь «інтелектуальних» комп'ютерів та вдосконаленням комп'ют.-інформ. технологій, появою нових суб'єктів сусп. відносин, нових специф. видів юрид. фактів. Застосування норм К. п. забезпечується як власними методами, так і методами ін. галузей права.

Нормат. базу К. п. становлять норми відповідного зак-ва. В Україні його осн. джерелами є Конституція України, Закони України «Про інформацію» (1992), «Про науково-технічну інформацію» (1993), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994), «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (1997), «Про Національну програму інформатизації» (1998), підзаконні (передусім відомчі) та ін. нормат.-правові акти. Від К. п. як комплексної галузі права слід відрізняти науку К. п. Вона вивчає категорії і поняття, що стосуються К. п., його предмет і метод, проблеми ефективності реалізації комп'ютерно-правових норм тощо. Див. також Комп'ютерна база даних, Комп'ютерна програма.

Літ.: Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967; Венге-ров В. Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. М., 1978; Рассолов М. М. Управление, информация и право. М., 1983; Правовые аспекты компьютеризации управления. К., 1988; Батурин Ю. М. Проблемы компьют. права. М., 1991; Susskind R. Е. The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology. Oxford, 1996; Rosenoer J. Cyberlaw. The Law of the Internet. N.Y., 1997.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази