Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ
   

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ

- зумовлений класовою суттю держави поділ її території на певні частини, які є сферою діяльності держави і основою побудови системи місцевих органів держ. влади і управління. Суть і конкретні форми А.-т. п. залежать від істор. типу д-ви, організації її правління і устрою. Створення А.-т. п. соціалістичної д-ви як однієї з передумов організації її механізму зумовлюється завданнями: зміцнення керівної ролі робітн. класу, що досягається виділенням в адм. центри міст та ін. пром. пунктів; всебічного врахування екон. і при-родноістор. умов при визначенні меж конкретних адм.-тер. одиниць з метою максимального розвитку продуктивних сил і забезпечення госп. керівництва; врахування нац. і побутових особливостей населення, яке живе на певній території, його тяжіння до певних екон.-торг, і культурних центрів; здійснення повного народовладдя і демократії в організації А.-т. п.; зміцнення органів держ. влади і управління, наближення їх до населення; найповніше врахування побажань населення в розв'язанні питань А.-т. п. В СРСР склався А.-т. п., в якому осн. адм.-тер. одиницями є область, край, район, місто, село (станиця, кишлак, аул тощо), селище міськ. типу. Змінами А.-т. п. відають союзні республіки, зокрема Президії Верховних Рад союзних республік і виконкоми обл. і міських (міст респ. підпорядкування) Рад народних депутатів.

Л. П. Юзьков.

 

Схожі за змістом слова та фрази