Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАДА МІНІСТРІВ УРСР
   

РАДА МІНІСТРІВ УРСР

(РМ УРСР) - найвищий викон. і розпорядчий орган держ. влади Української Радянської Соціалістичної Республіки, уряд (1946—91). Утв. замість Ради народних комісарів УРСР. її структура, склад і повноваження неодноразово змінювалися. До повноважень РМ УРСР, зокрема, належали: об'єднання і спрямування роботи міністерств; вжиття заходів щодо здійснення народногосп. плану, державного і місцевого бюджетів, забезпечення громад, порядку, оборони д-ви, охорони прав гр-н тощо. Контрольні функції РМ УРСР полягали в наданні їй прав перевірки роботи виконкомів обл. рад депутатів трудящих, скасування їхніх постанов і розпоряджень, припинення дії рішень і постанов обл. рад, скасування наказів та інструкцій міністрів УРСР. За Конституцією УРСР 1978 уряд утворювався Верх. Радою республіки, був відповідальним перед нею та їй підзвітним, а між сесіями — перед Президією ВР. До компетенції РМ було віднесено: забезпечення керівництва нар. г-вом і соціально-культур. будівництвом; розробку і здійснення заходів щодо зростання добробуту і культури народу, розвитку науки і техніки, рац. використання та охорони природ, ресурсів, зміцнення грош. і кред. системи; організацію управління підприємствами та об'єднаннями, участь у проведенні єдиної політики цін, оплати праці, соціального забезпечення; розробку і внесення до ВР поточних та перспективних держ. планів екон. і соціального розвитку, держ. бюджету; координацію і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій союз, підпорядкування з питань, віднесених до відання УРСР; здійснення захисту інтересів д-ви, охорони соц. власності й громад, порядку, забезпечення та захист прав і свобод гр-н, держ. безпеки та обороноздатності країни; керівництво діяльністю виконкомів місц. рад нар. депутатів, відносинами УРСР з іноз. д-вами тощо. РМ мала і деякі функції конст. контролю: право скасування рішень і розпоряджень виконкомів обласних та міських (міст респ. підпорядкування) рад депутатів трудящих, актів міністерств і держ. к-тів УРСР, ін. підвідомчих уряду органів. Ухвалений 19.ХІІ 1978 Закон «Про Раду Міністрів Української РСР» зазначав, що уряд республіки керується у своїй діяльності Конституцією СРСР і Конституцією УРСР, принципами дем. централізму, соц. федералізму, соц. законності, гласності, врахування громад, думки. Закон деталізував питання компетенції РМ за галузями: економіка, соціальний розвиток і культура, планування екон. і соціального розвитку, фінанси, позички і ціни, праця і зар. плата, наука і техніка, забезпечення соц. законності, безпека та обороноздатність країни, зовнішньоекон. діяльність. За законом уряду були підзвітні: 28 союзно-республіканських, 6 респ. міністерств, 12 союзно-республіканських та 1 республіканський державні к-ти тощо. Регулювалися порядок проведення засідань, повноваження голови та ін. членів уряду, Президії РМ, пост, комісій та уряд, апарату. 18.IV 1991 ВР УРСР утворила Кабінет Міністрів УРСР. У зв'язку з цим РМ УРСР припинила своє існування. Її (у хронол. порядку) очолювали: М. С. Хрущов (1944—47), Д. С. Коротченко (1947-54), Н. Т. Кальченко (1954-61), І. П. Казанець (1963-65), В. В. Щербицький (1965-72), О. П. Ляшко (1972-87), В. А. Масол (1987-90) та В. П. Фокін (1990-91).

Літ.: История государства и права Укр. ССР. К., 1976; Історія д-ви і права України, т. 1—2. К., 2000.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази