Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕСЯТИЙ З'ЇЗД КП (б) УКРАЇНИ
   

ДЕСЯТИЙ З'ЇЗД КП (б) УКРАЇНИ

- відбувся 20-29.XI 1927 в Харкові. В роботі з'їзду взяли участь 736 делегатів з ухвальним і 209 - з дорадчим голосом, які представляли 145 623 члени партії й 58 026 кандидатів. Порядок денний: 1) Доповідь ЦК ВКП(б); 2) Доповідь ЦКК ВКП(б); 3) Звіт ЦК КП(б)У; 4) Звіт Ревізійної комісії КП(б)У; 5) Звіт ЦКК КП(б)У; 6) Про перспективи госп. будівництва; 7) Про роботу на селі; 8) Про завдання культур. будівництва на Україні; 9) Вибори керівних органів КП(б)У. З'їзд проходив в обстановці перших успіхів соціалістичної індустріалізації. Він зібрався напередодні П'ятнадцятого з'їзду ВКП(б), який узяв курс на колективізацію с. г. З'їзд одностайно схвалив політ. лінію й практичну діяльність ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У, відзначивши, що комуністи України були незламною опорою ленінського ЦК ВКП(б) в боротьбі з троцькістсько-зінов'євським антипартійним блоком. З'їзд засудив троцькістську опозицію як прояв дрібнобурж. ухилу в партії. Схваливши рішучу боротьбу з проявами націоналізму в КП(б)У (Шумський, Хвильовий, Волобуєв), з'їзд зобов'язав ЦК, всіх комуністів республіки й надалі займати тверду й непримиренну позицію щодо відхилень від ленінської політики в нац. питанні. З'їзд висунув вимогу перед ЦК КП(б)У, всіма комуністами республіки рішуче втілювати в життя генеральну лінію партії на індустріалізацію країни, тримати курс на реорганізацію с. г. на основі кооперативного плану В. І. Леніна. З'їзд дав настанови щодо складання 1-го п'ятирічного плану розвитку нар. г-ва УРСР. З'їзд накреслив заходи, спрямовані на дальше виробниче кооперування с. г.: на забезпечення села с.-г. машинами, організацію пунктів с.-г. техніки й машинно-тракторних т-в, розвиток контрактації, різних видів кооперації й насамперед виробничих кооперативів, піднесення ролі комітетів незаможних селян, поліпшення роботи сільрад, зміцнення екон. і політ. позицій бідноти на селі, обмеження і поступового витіснення куркульства. Гол. завданнями в галузі культур. будівництва з'їзд визначив повну ліквідацію неписьменності, вдосконалення системи освіти, всемірне сприяння розвиткові науки, л-ри і мистецтва. З'їзд обрав ЦК і ЦКК КП(б)У.

Літ.: Десятий з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 20-29 листопада 1927 р. Стенографічний звіт. X., І928; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976.

 

Схожі за змістом слова та фрази