Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
   

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

- колегіальні та одноособові органи, наділені юридично визначеними держ.-владними повноваженнями та необхід. засобами для здійснення функцій і завдань д-ви. Формуються безпосередньо народом (шляхом виборів) і д-вою, мають відповідну внутр. орг. структуру. Існуючі види О. д. в. можна класифікувати за такими критеріями: способом формування — виборні (Верховна Рада України, Президент України) та призначувані (Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України, Вища рада юстиції, Центральна виборча комісія, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, місцеві державні адміністрації та ін.); територією, на яку поширюється юрисдикція, — загальнодержавні (ВР України, Президент України, Верховний Суд України та ін.) та місцеві (локальні — РМ АР Крим, місц. держ. адміністрації, місц. суди та ін.); часом дії — постійно діючі

(ВР України, Президент України, КМ України, ВС України та ін.) й тимчасові (спеціальні комісії ВР України тощо); складом — колегіальні (ВР України, КС України) та одноособові (Президент України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини); характером повноважень — державні органи заг. компетенції (КМ України) та спец, компетенції (Мін'юст України); поділом на гілки влади — законодавчі (ВР України), виконавчі (КМ України, місцеві держ. адміністрації) та судові (ВС України); функціями і прав, формами діяльності — правотворчі (ВР України, Президент України, КМ України), правозастосовні (КМ України, міністерства, місцеві держ. адміністрації), правоохоронні (МВС України, СБУ), контрольно-наглядові (Ген. прокуратура України).

О. д. в. виконують свої функції відповідно до Конституції України, законів України, підзаконних нормат.-прав. актів. Порушення зак-ва з боку О. д. в. чи держ. службовця передбачає юрид. відповідальність — конституційну, адміністративну, кримінальну, цивільну та дисциплінарну. На О. д. в. поширюються заг. та спец, (юридичні) гарантії їх прав, статусу. Літ.: Скакун О. Ф. Теория гос-ва и права. X., 2000; Конституція незалеж. України. К, 2000; Конст. право України. К., 2002.

В. Л. Федоренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази